Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.496/2020.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:kérelem / kezdeményezés benyújtva
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Hatóság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2020. 11. 19.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budai Farm Kft., Kérelmezett: MYKO INDUSTRIAL Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:A szerepi Kemény tanyán hízósertés telep korszerűsítése és bővítése