Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.340/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Ambrózia Group Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 05. 20.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Állami Autópálya Kezelő ZRt
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Vízelvezető rendszerek, rézsűk, padkák fenntartása 2011
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:vízelvezető rendszerek, rézsűk, padkák fenntartása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 06. 30.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2011. év
Milyen döntés született?:részben jogorvoslati kérelem elutasítása, részben jogorvoslati eljárás megszüntetése, részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, ajánlatok elbírálása, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, indokolás, jogvesztés, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (5) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (4) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok