Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.108/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Bólem Építőipari Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 02. 21.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Vizes élőhely természeti értékének megőrzése a Kiskunságban
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:vizes élőhely rekonstrukciója, invaziv növényirtás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 02. 28.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2011. év
Milyen döntés született?:jogorvoslati eljárás megszüntetése
Tárgyszavak:jogorvoslati eljárás megszüntetése, jogorvoslati kérelem visszavonása
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (5) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok