Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.48/2011.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Enterprise Communications Magyarország Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2011. 01. 31.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:9/2010 Telefonközpont üzemeltetése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:telefonközpont üzemeltetése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, közvetlen ajánlattételi felhívással induló, tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 02. 14.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.X.29. – 2010.XII.31.
Milyen döntés született?:jogorvoslati eljárás megszüntetése
Tárgyszavak:jogorvoslati eljárás megszüntetése, iratbetekintés, határidő
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (4) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok