Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.989/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 12. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Országos Tisztifőorvosi Hivatal
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat gyors reagálási képességét növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső szolgáltatások és belső hatékonyság növeklésének támogatása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:projektmenedzsment feladatok
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2011. 01. 21.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.V.1. - 2010.IX.29.
Milyen döntés született?:jogorvoslati eljárás megszüntetése érdemi vizsgálat nélkül
Tárgyszavak:jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, hivatalbóli kezdeményezés, jogvesztés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 68.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ (2) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 327.§ (7) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen

Csatolt dokumentumok