Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.849/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Infoterre Magyarország Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 10. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Földmérési és Távérzékelési Intézet
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Vállalkozási szerződés az Országleltár 1. ütemének keretén belül digitális ortofotók készítése, állami tulajdonban lévő termőföldek és a hozzájuk tartozó művelésből kivett ingatlanok helyszinelése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:digitális fotókészítés, helyszínelés, adatbázis
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2010. 11. 29.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2010.IX.30. – 2010.X.28.
Milyen döntés született?:jogorvoslati eljárás megszüntetése érdemi vizsgálat nélkül
Tárgyszavak:ügyfél, jogos érdek
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 324.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok