Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.493/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Hidrokomplex Mérnökszolgálati Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 06. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Paksi Atomerőmű Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Vízelőkészítő rekonstrukció műszaki- és engedélyezési tervek készítése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:tervkészítés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2010. 07. 28.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.XI.1. - 2009.XII.2.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben megszüntetés érdemi vizsgálat nélkül
Tárgyszavak:jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, tárgyalás lefolytatásának menete, közbeszerzés alapelvei, hivatalbóli kezdeményezés, lehetetlen kötelezettségvállalás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 334.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 128.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 128.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 201.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 126.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 128.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:12.K.33.914/2010/8.; 3.Kf.27.232/2011/7.

Csatolt dokumentumok