Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.8/16/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Tolna Víz- és Csatornamű Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 01. 04.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nagydorog Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Víziközmű szolgálatások ellátása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:víziközmű szolgáltatások
Döntéshozatal időpontja:2006. 02. 27.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.XI.25. - 2005.XII.31.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése, szolgáltatási koncesszió, törvény hatálya alá kerülés
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 22.§ (1) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 38.§ (1) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 245.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 267.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 402.§ (2) bekezdés e) pont , Európai Bizottság 2000/C 121/02 számú közleménye , 1991. évi XVI. törvény (Koncesszió) 1.§ d) pont , 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) bekezdés b) pont , 1995. évi LVII. törvény 9.§ (1) bekezdés , 1995. évi LVII. törvény 9.§ (2) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 242.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.27.517/2008/9.
KÉ-iktatószám: 7417/2006.
KÉ-lapszám:40/2006.

Csatolt dokumentumok