Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.981/7/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Miskolci Patyolat Szolgáltató Rt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 11. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet (nevében eljár: Közép-európai Innovációs és Oktatási Központ Kft.)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:egészségügyi textíliák mosatási szolgáltatásainak megrendelése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:mosatási szolgáltatás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja:2005. 12. 28.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben elutasítás (elkésett kérelem)
Tárgyszavak:határidő, hamis adat
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 61.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 3678/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:13/2006