Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.989/8/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. (képviseli: dr. Molnár Andrea ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 11. 29.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budapest Főváros Önkormányzata (képviseli: dr. Molnár Judit ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:2005. évi fővárosi díszvilágítás tervezések, építések
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:díszvilágítás tervezése, építése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 01. 09.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.XI.1. - 2005.XI.24.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:értékelési részszempont, ajánlattételi határidő, közbeszerzési műszaki leírás, ajánlattételi felhívás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (3) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 75.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (3) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (3) bekezdés c) pont , 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet 4.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 4444/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:19/2006