Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.383/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Magyar Aszfalt Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 07. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Magyar Állami Közútkezelő és Fejlesztő Műszaki és Információs Kht., képviseli: Szilvási Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Szilvási László ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„ROP burkolat felújítás 2009. II. – Közép-Magyarországi Régió
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:burkolatfelújítás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 08. 03.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.I.1. - 2009.III.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:bankgarancia, érvénytelen ajánlat, ajánlati biztosíték
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 59.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:108/2009

Csatolt dokumentumok