Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.198/22/2009
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:O.S. Hanyi-Tiszasüly Konzorcium, Konzorcium vezetője: Obrascon Huarte Lain S.A., képviseli: Halápi Albert (kérelmező I.), „MKKR Hanyi-Tiszasülyi” Konzorcium, Konzorcium vezetője: MAHID 2000 Zrt., képviseli: Hontvári és Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Völgyesiné dr. Hontvári Zsuzsanna ügyvéd, dr. Szerencsés Angéla ügyvéd, és Dr. Bíró Ádám Ügyvédi Iroda, dr. Bíró Ádám ügyvéd (kérelmező II.)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 04. 30.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, képviseli: Szász és Markovics Ügyvédi Iroda, dr. Markovics Barbara ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó” projektben árapasztó tározó és létesítményei FIDIC Piros Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:létesítmények tervezése és kivitelezése, kiviteli tervek készítése, árvízvédelmi létesítmény megvalósítása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 06. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:hiánypótlás, pénzügyi és gazdasági alkalmasság, formai követelmény, közös ajánlattevő, szerződés teljesítése, műszaki és szakmai alkalmasság, képviselő, polgári jogi igények, banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás, igazolás, Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 405.§ , 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 405.§ (1) bekezdés , 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 405.§ (5) bekezdés , 290/2007. (X. 31.) Korm .rendelet 25.§ (1) bekezdés , 290/2007. (X. 31.) Korm .rendelet 25.§ (2) bekezdés , 290/2007. (X. 31.) Korm .rendelet 26.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (8) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:82/2009

Csatolt dokumentumok