Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.97/14-I/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:GeoAdat Szolgáltató és Informatikai Kft. (1145 Budapest, Kolumbusz u. 17-23., képviseli: Dr. Dessewffy Anna Ügyvédi Iroda Dr. Dessewffy Anna ügyvéd, 1072 Budapest, Rákóczi út 4. V/4.)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 03. 19.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:HM Térképészeti Kht. (1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 7-9., képviseli: Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda dr. Mezeiné dr. Nyitrai Beáta ügyvéd 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. I.em.2.)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:A Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Programban (MGCP) vállalt, az 1:50 000 méretarányú topográfiai térkép adatsűrűségének megfelelő digitális térképészeti adatgyűjtési munkák ellenőrzési rendszerének kidolgozása és az ellenőrzés végrehajtása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:ellenőrzési rendszer kidolgozása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 04. 29.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak:eljárást megindító felhívás, igazolás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 68.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:13.K.32.087/2009/10
KÉ-lapszám:61/2009

Csatolt dokumentumok