Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.73/11-I/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Théma Lapkiadó Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 03. 02.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Veszprém város közszolgálati hetilapjának szerkesztése, megjelenítése, terjesztése 2009.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:lapkiadás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 04. 03.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:értékelés módszere, ajánlati kötöttség, eredménytelen eljárás, kiegészítő építési beruházás, kizáró ok, anyagi fedezet, tájékoztatási kötelezettség, szerződés teljesítésére képtelenné válás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:61/2009

Csatolt dokumentumok