Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.590/10/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (képviseli: Forgács & Kiss Ügyvédi Iroda Dr. Kiss Elemér ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 12. 08.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Magyar Államkincstár
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Elektronikus jogszabály-nyilvántartó rendszer beszerzése a dokumentációban foglaltak szerint”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:informatikai rendszer
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 01. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:közbeszerzési műszaki leírás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (7) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (1) bekezdés , 2004/18/EK irányelv
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:13/2009.

Csatolt dokumentumok