Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.541/12/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:CIV-ING Mérnökiroda Tervező és Szakértő Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 14.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Hulladéklerakó rekultivációját célzó projekt második fordulós pályázati dokumentációjához hiányzó dokumentumok elkészítése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:megvalósíthatósági tanulmány, valamint engedélyes tervdokumentáció elkészítése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 15.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:pénzügyi és gazdasági alkalmasság, ajánlattételi felhívás, esélyegyenlőség
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:10/2009.

Csatolt dokumentumok