Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.505/14/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Állami Számvevőszék
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 10. 22.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Gárdony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Állami Számvevőszék
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„élelmiszerek beszerzése 2008. január 1-től 2008. augusztus 31-ig terjedő időszakban”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:élelmiszer-beszerzés
Alkalmazott eljárásrend:a beszerzés nem minősül közbeszerzésnek
Döntéshozatal időpontja:2008. 11. 28.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008. év
Milyen döntés született?:eljárás megszüntetése (jogsértés hiánya)
Tárgyszavak:közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése, becsült érték
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 40.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:6/2009.

Csatolt dokumentumok