Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Becsült érték

A becsült érték meghatározása kulcsfontosságú a Kbt. alkalmazása szempontjából, hiszen az ajánlatkérők ez alapján dönthetik el, hogy kell-e egyáltalán közbeszerzési eljárást lefolytatni, illetve amennyiben igen, mely eljárásrend mely szabályait kell alkalmazni. A becsült érték téves meghatározása, különösen az érték alábecslése, vagy a beszerzés Kbt. megkerülésére irányuló felszabdalása súlyos közbeszerzési jogsértés. (Lásd: A Közbeszerzési Hatóság módosított útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában)

Közbeszerzési Szemle 2017/8. - Közbeszerzési aktualitások - Újdonságok a Közbeszerzések Tanácsának a részekre bontás tilalmával kapcsolatban kiadott útmutatójában
Közbeszerzési Szemle 2016/4. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 10. és 12. kérdések
Közbeszerzési Szemle 2016/8. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 1. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/10. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A részekre bontás tilalmával kapcsolatos egyes kérdésekről (a becsült érték meghatározására vonatkozó kitekintéssel)
Közbeszerzési Szemle 2016/11. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 4. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/12. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 13. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/1-2. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 27. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/3. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 1., 2. és 3. kérdések
Közbeszerzési Szemle 2017/9. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 9. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/9. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 8. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/12. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 1., 2. és 8. kérdések

← vissza az alfogalmakhoz

Becsült érték meghatározása

A Kbt. 16. §-a rögzíti a becsült érték meghatározásának alapvető szabályait, míg a 17.–18. §-ok tartalmazzák a becsült érték meghatározásának egyes beszerzési tárgyak esetén, illetve egyes eljárásfajták tekintetében irányadó speciális szabályait.

Részekre bontás tilalma

Az Európai Unió közbeszerzési irányelvei és a hozzájuk kapcsolódó uniós bírósági gyakorlat azt követelik meg, hogy az ajánlatkérő – értékét tekintve – ne bontson részekre olyan közbeszerzéseket, amelyek egy egységes beszerzésnek minősülnek.

Kbt. 19. §(1) Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény megkerülése céljával megválasztani.

(2) Tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely e törvény vagy e törvény szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerüléséhez vezet.

(3) Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatásmegrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni.

A Kbt. 19. § (1)-(2) bekezdései fogalmazzák meg, hogy tilos a közbeszerzési kötelezettség vagy a szigorúbban szabályozott uniós eljárásrend alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani. Részekre bontás alatt azt kell érteni, amikor az ajánlatkérő egy közbeszerzést több szerződéssel valósít meg úgy, hogy azok értékét külön-külön veszi figyelembe a becsült érték megállapításakor és ez által nem alkalmazza a Kbt.-t, vagy nem a magasabb érték szerint alkalmazandó eljárási szabályok szerint folytatja le az egyes közbeszerzési eljárásokat.

A részekre bontás tehát mindig a becsült érték számításával kapcsolatban elkövetett jogsértés.

A részekre bontás tilalmával kapcsolatban lásd részletesebben a Hatóság útmutatóját.