Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások törvényességi ellenőrzése

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - tekintettel arra, hogy az csak a törvényben taxatív módon meghatározott feltételek egyidejű fennállása esetén alkalmazható eljárásfajta - kizárólag a Közbeszerzési Hatóság elnökének törvényességi ellenőrzése mellett folytatható le jogszerűen. 

Az ajánlatkérők a Kbt. 103. §-ában foglaltak szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján kötelesek benyújtani a Közbeszerzési Hatósághoz az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást.

A 2018. április 15. napját követően indult hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások kapcsán a Kbt. 103 . § (1) bekezdése szerinti kötelezettségét az ajánlatkérő az EKR-en keresztül teljesíti. Az ajánlatkérő a Kbt. 103 . § (6) bekezdésében foglalt adatokat az EKR-ben teszi nyilvánosan közzé. A Közbeszerzési Hatóságnak küldött tájékoztatás tartalmából az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakhelyéről) szóló tájékoztatást és a beszerzés becsült értékéről szóló tájékoztatást nem kell előzetesen közzétenni. A Kbt. 103. §-ának (4) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében részletes indokolással ellátott döntést hoz, amelynek alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága egyértelműen megállapítható. A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 103 . § (4) bekezdése szerinti döntését az EKR-ben és a honlapján is közzéteszi, melyek a honlapon elérhetőek az alábbi a linken.

Amennyiben az ajánlatkérő a a z elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) által meghatározott esetekben nem alkalmazza az EKR-t, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 1. § 17.a pontja, 9. § (1) bekezdése, 108. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a Tisztelt Ügyfelek a Kbt. 103. § szerinti tájékoztatás iratanyagát elektronikusan, Hivatali Kapun keresztül nyújthatják be. A Közbeszerzési Hatóság az elektronikus ügyintézés érdekében az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogramba telepíthető, (.JAR) kiterjesztésű elektronikus űrlapokat rendszeresít az ügyfelek részére, amelyek közvetlenül letölthetők a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról. A Hatóság részletes tájékoztatást nyújt az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásáról itt.

Kapcsolódó tartalmak

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzésével kapcsolatos változásokról

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének Közleménye a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások fokozottan szigorú ellenőrzéséről