Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének Közleménye a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások fokozottan szigorú ellenőrzéséről

KÉ 2017. évi 72.szám, 2017. május 8.

Az Európai Bizottság által kiadott Belső Piaci Eredménytábla adatai alapján Magyarországon magas, az európai uniós átlagot meghaladó arányú a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma. Az Európai Bizottság ezt a Magyarországra vonatkozó országjelentéseiben is több ízben kiemelte. A Kbt. 2017. január 1-jével hatályba lépett módoítása szigorításokat vezetett be a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, melynek eredményeként – az eljárások számarányában – ugyan csökkenő tendencia tapasztalható, a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint azonban a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások aránya továbbra is aránytalanul magasnak tekinthető. Erre tekintettel a  Közbeszerzési Hatóság nyomatékosan felhívja az ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a törvényben  meghatározott feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben alkalmazzanak hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, ha az adott beszerzési igény más, hirdetménnyel induló eljárás alkalmazásával nem megvalósítható.

A Közbeszerzési Hatóság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások jogalapját minden esetben fokozottan szigorúan vizsgálja , és csak azokban az esetekben hagyja jóvá annak alkalmazását, amely esetekben az eljárás törvényi feltételei vitathatatlanul fennállnak. Amennyiben a Hatóság a törvényességi ellenőrzés lefolytatására nyitva álló határidőn belül nem tudja megállapítani a jogalap kétségtelen fennállását, jogorvoslati eljárást kezdeményez a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt és bírság kiszabására tesz indítványt.

Az ajánlatkérőknek a Közbeszerzési Hatóság részére megküldött tájékoztatásukban a jogalap valamennyi feltételének fennállásáról részletes és megalapozott, dokumentumokkal alátámasztott indokolást kell adniuk akként, hogy a jogalap kétséget kizáróan megállapítható legyen. Ellenkező esetben a jogorvoslati eljárás nem mellőzhető.

A Közbeszerzési Hatóság a fentiek mellett a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások jogalapjának vizsgálata kapcsán fenntartja a jogot arra, hogy a gazdasági szereplők kizárólagos jogát garantáló közbeszerzési szerződések jogszerűségét a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szerinti hatósági ellenőrzés keretében is vizsgálja.