Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzésével kapcsolatos változásokról

KÉ 2017. évi 6. szám, 2017.január 13.

A Közbeszerzési Hatóság az alábbiakban nyújt tájékoztatást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 103. §-a (6) bekezdésének alkalmazását illetően.

I.

A Kbt. 103. §-ának (4) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Hatóság részletes indokolással ellátott döntést hoz, amelynek alapján a tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága egyértelműen megállapítható. A Közbeszerzési Hatóság döntését honlapján is közzéteszi.

A döntéseket a Hatóság a „Nyilvántartások vezetése” menüpontban teszi közzé egy kereshető felülettel segítve a felhasználókat a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások áttekintésében.

II.

A Kbt. 103. §-ának (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján köteles a Közbeszerzési Adatbázisban és honlapján is közzétenni az (1) bekezdés szerint a Közbeszerzési Hatóságnak megküldött minden dokumentumot, valamint a közbeszerzési dokumentumokat és az ajánlatok bontását követően a bontásról készült jegyzőkönyvet

A Kbt. 115. §-ának (5) bekezdése értelmében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2) bekezdés megfelelően alkalmazandó. A 103. § (1)-(2) bekezdése, (4) és (6) bekezdése nem alkalmazandó.

A Kbt. 103. §-a (6) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettség kapcsán a Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy a Közbeszerzési Adatbázisban (a továbbiakban: KBA) kialakításra került egy új dokumentum típus: „Közbeszerzési dokumentum - Kbt. 103. §”, valamint a következő altípusok:

-    Kbt. 103. § (1) szerinti tájékoztatás

-    ajánlattételi felhívás

-    bontási jegyzőkönyv

-    egyéb.

A közzétételi kötelezettségnek az Ajánlatkérő a KBA rendszerébe való feltöltéssel és saját honlapján való publikálással tesz eleget.

A Közbeszerzési Hatóság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás törvényességi ellenőrzése során megvizsgálja azt is, hogy Ajánlatkérő eleget tett-e a Kbt. 103. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségének. A hatósági ellenőrzést segítheti, ha a 103. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás alkalmával ajánlatkérő megadja a közzététel elérési útvonalát is. Amennyiben az ajánlatkérő a közzétételnek nem tesz eleget, egyszeri hiánypótlási felhívást követően, annak eredménytelen eltelte esetén a Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását.