Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Jogorvoslat

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogviták gyors és hatékony intézése érdekében a Kbt. speciális fórumrendszert hozott létre. Az érintettek a közbeszerzési jogsértésekkel összefüggésben a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordulhatnak. Jogorvoslati eljárás kezdeményezhető mind a Kbt.-ben, mind a végrehajtási rendeletekben foglaltak megsértése esetén. A Döntőbizottság döntéseinek felülvizsgálatára a bíróság rendelkezik hatáskörrel. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok részletes szabályait a Kbt. 6. része tartalmazza.

Közbeszerzési Szemle 2017/10. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A tudomásszerzés időpontjának jelentősége a jogorvoslati eljárások hivatalból történő kezdeményezése esetén

← vissza az alfogalmakhoz

Igazgatási szolgáltatási díjak

A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díjak mértékét a 45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet rögzíti. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke függ az érintett közbeszerzési eljárás értékétől, illetve a kérelmi elemek számától.

45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 1. §

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj alapja az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, koncessziós beszerzési eljárás, valamint tervpályázati eljárás esetében a beszerzés becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének 0,5%-a, de legalább 200 000 forint, legfeljebb 25 000 000 forint; uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési eljárás, koncessziós beszerzési eljárás, valamint tervpályázati eljárás esetében a beszerzés becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének 0,5%-a, de legalább 200 000 forint, legfeljebb 6 000 000 forint.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. § 16. pontja szerint megjelölt kérelmi elemek számához igazodóan a következő:

a) 1-3 közötti számú kérelmi elem esetében a díj mértéke megegyezik a (2) bekezdés szerint meghatározott összeggel;

b) 4-6 közötti számú kérelmi elem esetében a (2) bekezdés szerint meghatározott összeg 125%-a;

c) 7-10 közötti számú kérelmi elem esetében a (2) bekezdés szerint meghatározott összeg 150%-a;

d) 11-15 közötti számú kérelmi elem esetében a (2) bekezdés szerint meghatározott összeg 175%-a;

e) 16 vagy afeletti számú kérelmi elem esetében a (2) bekezdés szerint meghatározott összeg kétszerese.