Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Értékelés

Az értékelés fogalma a Kbt. rendszerében szűkebb a bírálatnál. A bírálat folyamata a Kbt. 69. §-a szerint magában foglalja annak vizsgálatát is, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, jogszabályokban foglalt feltételeknek, érvényesek-e, különösen az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megfelelnek-e az alkalmassági követelményeknek, őket nem kell-e kizárni az eljárásból. Ezzel szemben az értékelés körében az ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelését, rangsorolását végzi el. A Kbt. a nyertes ajánlattevő kiválasztása címszó alatt a lehetséges értékelési szempontokat rögzíti, kitér arra, az ajánlatkérőnek mennyiben van e körben választási lehetősége, a választott értékelési szempontnak milyen garanciális követelményeknek kell megfelelnie, illetve milyen szintű nyilvánosságot kell kapnia.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról

Közbeszerzési Szemle 2016/3. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 3. és 4. kérdések
Közbeszerzési Szemle 2016/4. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 6. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/9. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - Gondolatok a Kbt. 69. §-a kapcsán, avagy új kihívások az ajánlatok bírálata során
Közbeszerzési Szemle 2016/10. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A közbeszerzések szerepe az állami vagyongazdálkodás rendszerében
Közbeszerzési Szemle 2016/12. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 1. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/1-2. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - Szakemberek értékelése a közbeszerzési eljárásban
Közbeszerzési Szemle 2017/1-2. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A szakmai ajánlatok értékelési lehetőségei az építőipari közbeszerzésekben
Közbeszerzési Szemle 2017/3. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek Az értékelési szempontrendszer kialakítása tekintetében irányadó aktualitások
Közbeszerzési Szemle 2017/4. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntései
Közbeszerzési Szemle 2017/4 - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - Az életciklusköltség-számítás alkalmazásának lehetőségei a közbeszerzési eljárásokban
Közbeszerzési Szemle 2017/6. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 1. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/8. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 16. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/11. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 4. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/11. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek -Tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd: hasonlóságok és különbözőségek
Közbeszerzési Szemle 2017/12. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntései

← vissza az alfogalmakhoz

Értékelési szempontok

AKbt. 76. §-a alapján az ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztására köteles, akként, hogy értékelési szempontként akár a legalacsonyabb ár, akár a legalacsonyabb költség, akár a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont alkalmazható.

A Kbt. 76. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles a legalacsonyabb költség vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alkalmazására.

Az ajánlatkérő csak akkor választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, ha az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatások, valamint építési beruházások esetében. E törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály vagy támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetében a támogatás feltételrendszere egyes beszerzési tárgyak tekintetében az alkalmazandó értékelési szempontrendszerre és módszerre vonatkozó részletes szabályokat határozhat meg.

Lásd: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról