Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Ajánlatok bontása

Az átláthatóság és verseny tisztasága érdekében a Kbt. pontosan szabályozza az ajánlatok bontásának menetét. Az ajánlatok bontásakor az ajánlattevők jelen lehetnek és megismerhetik a beérkezett ajánlatok legfontosabb részleteit (árazás), amelyek a felolvasó lap tartalmaz.

Közbeszerzési Szemle 2017/1-2. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - „Mi az ajánlat?” A közbeszerzés alapvető fogalmának újragondolása az elektronikus közbeszerzés bevezetésére is tekintettel.
Közbeszerzési Szemle 2017/1-2. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 1-2. kérdések
Közbeszerzési Szemle 2016/11. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 4. kérdés

← vissza az alfogalmakhoz

Jelenlévők köre

A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők (részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. (Kbt. 68. § (3) bek.)