Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Tájékoztató a közbeszerzések 2004. évi alakulásáról

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2004. évben a következő statisztikai megállapításokat tehetjük a magyarországi közbeszerzések alakulásáról.

1. A közbeszerzések összértéke 2004-ben 1129,7 milliárd forintot tett ki, szemben a        2003. évi 558,3 milliárd forinttal, ezzel a közbeszerzések értéke megduplázódott. Az egy közbeszerzési eljárásra eső átlagos érték a 2003. évi 148,0 millió Ft-ról 2004-ben 309,0 millió Ft-ra nőtt.

Az eljárások struktúrája a következők szerint alakult:

kép

2. 2004-ben az ajánlatkérők 3658 közbeszerzési eljárást f olytattak le, ami a 2003. évi 3767 eljárással szemben 2,9 %-os csökkenést jelent. Az eljárások típusa szerinti részletezés:

kép

* Az egyszerűsített eljárás, mint új eljárási forma 2004. május 01-től van érvényben.

2004. május 01-től új eljárási forma, az un. egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására - és ezen belül hirdetmény közzétételére - kötelezettek azok az ajánlatkérők, amelyek közbeszerzései elérik, vagy meghaladják a mindenkori nemzeti értékhatárok felét. Ezen eljárási formában 780 esetben folytattak le az ajánlatkérők közbeszerzési eljárást. Ebből következően a 2004. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások száma 4438 volt.

Az egyszerű közbeszerzési eljárás alsó értékhatárai és a mindenkori nemzeti értékhatár fele közötti értéksávban lebonyolított eljárásokról még becsléseink sincsenek. Erre nézve a kötelező éves összesítő tájékoztatók nyújtanak majd információt.

3. A közbeszerzések tárgyát tekintve 2004. évben az építési beruházások összértéke két és  félszeresére  nőtt az  előző  évhez  képest és elérte  a  648  milliárd  Ft-ot. Részaránya a teljes közbeszerzési értéken belül továbbra is meghatározó (57 %). Az árubeszerzések és szolgáltatások értéke is nőtt az előző évhez képest (179 %, illetve 147 %), részarányuk pedig valamelyest csökkent (22 %, illetve 21 %).

4. 2004. évben az új Kbt. (2003. évi CXXIX. törvény) alapján lefolytatott közbeszerzési eljárások értéke 226,7 milliárd Ft -ot tett ki, amely a 2004. évi teljes közbeszerzés értékének 20 %-át jelenti. Ezen belül az EU értékhatár feletti közbeszerzések értéke 171,3 milliárd Ft -ot, míg az EU értékhatár alatti (nemzeti értékhatár feletti) közbeszerzések értéke 55,7 milliárd Ft volt.

5, A közbeszerzések összértékéből a négy legjelentősebb ajánlatkérői kört tekintve 2004. évben a közjogi szervezetek (MFB Rt., ÁPV Rt., MNB, stb.) 35 %-kal, az önkormányzatok és intézményeik 21,5 %-kal, a központi költségvetési szervek és intézményeik 18,3 %-kal , a közszolgáltatók pedig 16,1 %- kal részesedtek.

6. A mikró- kis- és középvállalkozások 2004-ben 2653  közbeszerzési eljárást nyertek meg (az összes eljárás 72,5 %-át) 521,3 milliárd forint értékben (a közbeszerzések összértékének 46,1 %-a). Figyelembe véve, hogy a kisvállalkozások által megnyert közbeszerzési eljárások értéke 2004. évben  72,6 %-kal nőtt az előző évhez képest, nem támasztották alá azokat az előzetes aggodalmakat, mely szerint ezen szervezetek hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek az új Kbt. hatályba lépésével.

7. Külföldi székhelyű ajánlattevők 2004-ben 86 közbeszerzési eljárást nyertek meg (az összes eljárás 2,3 %-át), 41,2 milliárd forint értékben , ami a közbeszerzések összértékének 3,6 %-a. A 2003. évi értékadatokkal (36 milliárd Ft) összehasonlítva megállapítható, hogy az új Kbt. hatályba lépése ezen ajánlattevők esetében sem eredményezett változást az előző években megszerzett közbeszerzési pozíciókat illetően.

8. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárások száma 2004-ben 866 volt, szemben a 2003. évi 693-al . A 2004. évben kezdeményezett 866 jogorvoslatból a régi Kbt. alapján 568, az új Kbt. szerint pedig 298 eljárás indult.

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indításáról 2004-ben 793 esetben tájékoztatták a Döntőbizottság elnökét, szemben a 2003. évi 633-al . A Döntőbizottság elnöke a rendelkezésére bocsátott iratok alapján 177 esetben kezdeményezett hivatalból jogorvoslati eljárást (2003-ban 98 esetben ).

Az összesen 866 jogorvoslati eljárásban az alábbi döntések születtek 2004-ben:

Jogsértés megállapítása: 313
Elutasítás: 315
Eljárás megszüntetése: 171
Folyamatban lévő ügy: 67

A Döntőbizottság 2004. évben kiadott határozataival kapcsolatban 2005. elejéig 150 esetben fordultak keresettel a Fővárosi Bírósághoz.