Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott érték-határokról

KÉ 2017. évi 8. szám, 2017. január 18.

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 15. §-ának (5) bekezdésében megfogalmazott feladatkörében eljárva a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően teszi közzé a Hatóság.

A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek

a) önmagában vett becsült értéke szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében 80 000 eurónál, építési beruházások esetében pedig 1 000 000 eurónál kevesebb,

b) a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a (3) bekezdés alkalmazásával megállapított teljes becsült érték 20%-át.

A Kbt. 19. § (4) bekezdése alapján irányadó értékek forintban meghatározva az alábbiak:

Az Európai Bizottság euroátváltási árfolyamokról közzétett hatályos közleménye – jelenleg a 2017/C 13/01. számú közlemény – 2017. január 14-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (mellékletként csatolva). A Közlemény szerint 1 euró 307,50 forint, így 80.000 euró=24.600.000 forint; 1.000.000 euró=307.500.000 forint.

Felhívjuk ajánlatérők figyelmét arra, hogy az Európai Bizottság az Európai Központi Bank átváltási árfolyama alapján évente többször teszi közzé az euróátváltási közleményét. Ajánlatkérőknek a becsült érték számítása idején hatályban lévő euróátváltási közlemény adatai alapján kell az irányadó értékeket forintban meghatározniuk.

Melléklet:

kép