Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről

(KÉ 2019. évi 94. szám, 2019. május 17.)

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet)
40. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell közzétenni a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (a továbbiakban: KBA).

Az MvM rendelet 40. § (2)-(3) bekezdései értelmében az éves statisztikai összegezés mintáját a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
új Kbt.) 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők vonatkozásában az MvM rendelet
17. melléklete , míg az új Kbt. 6.-7. § szerint eljáró ajánlatkérők vonatkozásában az MvM rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Amennyiben valamely ajánlatkérő 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést köteles feltüntetni az éves statisztikai összegezésében, akkor ezen közbeszerzések esetében a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) alkalmazandó.

Az NFM rendelet 36. § (4)-(5) bekezdései értelmében az éves statisztikai összegezés mintáját a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: régi Kbt.)
6. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti ajánlatkérők vonatkozásában – kivéve a régi Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérőket – az NFM rendelet 11. melléklete , míg a régi Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérők vonatkozásában az NFM rendelet
12. melléklete tartalmazza.

A 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett eljárások esetében az éves statisztikai összegezést az NFM rendelet 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell közzétenni a KBA-ban a Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg.

Az éves statisztikai összegezések mintái letölthető és kitölthető formában megtalálhatók a Hatóság honlapján ( www.kozbeszerzes.hu ) a Közbeszerzés A-Z /Hirdetmények menüpontban.

Az új Kbt. 43. § (1) bekezdés g) pontja szerint az éves statisztikai összegezést kizárólag a KBA-ba kell feltölteni, míg a régi Kbt . 31. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a Közbeszerzési Adatbázisba történő közzététel mellett, a statisztikai összegezést elektronikus úton is meg kell küldeni az osszegezes@kt.hu e-mail címre .

A KBA-ba történő feltöltés lépéseit az Elnöki tájékoztató melléklete tartalmazza.

Az éves statisztikai összegezés mintáira vonatkozó általános kitöltési információk

  • A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatásokat csak a külön ezekre a beszerzésekre vonatkozó pontban kell feltüntetni [az MvM rendelet szerinti mindkét minta IV. szakasz 1.2) pontjában, míg az NFM rendelet szerinti minták esetében a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában a IV. szakasz 2) pontjában, továbbá közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában a IV. szakasz 1) pontjában]. A többi pontban még akkor sem kell feltüntetni, ha a keretmegállapodás második részét – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az intézmény saját hatáskörében folytatja le.
  • Valamennyi értéket ÁFA nélkül, forintban kell feltüntetni. Amennyiben a szerződés más valutanemet határozott meg, az összeget lehetőség szerint a szerződéskötés napján közzétett MNB devizaárfolyamon kérjük átszámolni.
  • Az eredménytelen közbeszerzési eljárásokat nem kell feltüntetni.
  • Az éves statisztikai összegezésekben kizárólag a 2018. évben lezárult eljárásokat kell szerepeltetni, azaz amelyek esetében az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény a 2018. évben jelent meg.
  • A KBA-ba történő feltöltésnél a Dokumentum alapadatok Tárgy mezőjébe kérjük beírni: „A 2018. évről szóló statisztikai összegezés”.

A közös közbeszerzésekre vonatkozó információk

  • Az éves statisztikai összegezés kitöltésekor az ajánlatkérőnek mindazt a közbeszerzést szerepeltetnie kell, amely vonatkozásában a beszerzési igénye felmerült. Ebből következően azoknak a szervezeteknek, melyek közös ajánlatkérői minőségben folytattak le közbeszerzési eljárást, a saját részre megvalósult beszerzéseket kell az éves statisztikai összegezésben feltüntetniük.
  • Az új Kbt. 29. § (1) bekezdése, továbbá a régi Kbt. 21. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a nevében közbeszerzési eljárást folytasson le. Ez azonban nem eredményezheti a meghatalmazást adó ajánlatkérőre a vonatkozó Kbt. alapján alkalmazandó szabályok megkerülését.

Mindez azt jelenti, hogy az ajánlatkérőnek akkor is teljesíteni kell a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget (azaz saját név alatt a KBA-ba feltölteni az éves statisztikai összegezés dokumentumát és adott esetben e-mailben is megküldeni), amennyiben a közbeszerzési eljárása(i) lefolytatását valamely más (pl. felettes) szerv végezte el. (A más ajánlatkérő meghatalmazása alapján lefolytatott eljárásokat a fentiek alapján tehát az eljárást lefolytató ajánlatkérőnek nem szükséges feltüntetnie a saját összegezésében, feltéve, hogy a meghatalmazott ajánlatkérő egyébként nem volt szerződéskötő fél).

Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy a 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés KBA-ba történő feltöltésének határideje az MvM rendelet 40. § (1) bekezdése alapján 2019. május 31. napja.

Az érdeklődők az éves statisztikai összegezésekkel kapcsolatban a 06-1-882-8585 telefonszámon a Statisztikai Elemző Osztálytól kérhetnek felvilágosítást hétköznapokon 8:30-11:00 óráig, illetve kérdéseiket feltehetik írásban is az osszegezes@kt.hu e-mail címen.

A statisztikai összegezés KBA-ba való feltöltésével, a bejelentkezéssel, az elfelejtett belépési adatokkal (pl. felhasználónév) kapcsolatos kérdések esetében az Informatikai Főosztály ad felvilágosítást az informatika@kt.hu e-mail címen, illetve a 06-1-882-8630 telefonszámon.