Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok 2009. április 1-jén hatályba lépő módosításával összefüggő kérdésekről

KÉ 2009. évi 37. szám, 2009. március 30.

A közbeszerzésekben résztvevők számára közismert, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosításáról szóló 2008. évi CVIII. törvényben foglalt  módosítások első köre 2009. április 1-jén lép hatályba.

E módosított rendelkezéseket a hatálybalépés után megkezdett közbeszerzésekre [Kbt. 35. §-ának (2) bekezdése és 179. §-ának (3) bekezdése], közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, továbbá a hatálybalépését követően indult hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő bejegyzés megújítása iránti eljárásokra kell alkalmazni.

A Közbeszerzések Tanácsa ezúton ajánlja a közbeszerzési eljárásokban érintettek szíves figyelmébe a módosítás következményeit.

A közösségi hirdetménymintákat tartalmazó 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelő, közbeszerzési eljárások keretében  megjelenő  hirdetmények közzétételére használandó szabványos űrlapok létrehozásáról szóló 1564/2005/EK rendelet nem került módosításra, így az abban szereplő hirdetményminták 2009. április  1-jét  követően  is  használhatóak azzal, hogy azokat a Kbt. módosuló rendelkezéseinek figyelembe vételével kell kitölteni.

A Kbt. módosítására tekintettel a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendeletben szereplő ajánlati / ajánlattételi / részvételi felhívást tartalmazó hirdetményminták 2009. április 1-jét követően – a nemzeti és egyszerű eljárásrendek összevonására tekintettel – nem értelmezhetőek, ebből adódóan nem is használhatóak. A 2/2006. (I. 13.) IM rendeletet felváltó új hirdetményminta-rendelet már a kihirdetés stádiumában van, és várhatóan néhány napon belül megjelenik a Magyar Közlönyben. Ezt követően a Tanács haladéktalanul gondoskodik az új hirdetményminták letölthető és kitölthető formátumban a Tanács honlapján történő közzétételéről.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a Kbt. és a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III.12.) Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel, a Kbt. 2009. április 1-jéig hatályos rendelkezései, továbbá a hatályos nemzeti hirdetményminták kizárólag abban az esetben alkalmazhatóak, amennyiben a megfelelő formátumú és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalmú hirdetmény az ajánlatkérő által, illetőleg közösségi hirdetmények esetében a Közbeszerzések Tanácsa által 2009. március 31. napjáig feladásra (továbbításra) kerül (közösségi  értékhatár alatt  a Közbeszerzések Tanácsának, közösségi értékhatár felett a Tanács által a Kiadványhivatalnak).

Amennyiben tehát az új / javított / hiánypótolt eljárást megindító nemzeti hirdetmény feladására (továbbítására) 2009. április 1-jén vagy azt követően kerül sor, a Kbt. módosított rendelkezései, valamint a kihirdetésre kerülő új nemzeti hirdetményminták alkalmazandóak. Hasonlóképpen, amennyiben a közösségi eljárásrend szerinti hirdetményt a Tanács nem tudja 2009. március 31-éig továbbítani, azt ugyan a változatlan minta kitöltésével, de a módosított szabályok alkalmazásával kell ismételten megküldeni.

Előzőek kapcsán az érdekeltek szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a közösségi hirdetmények megvizsgálására a hirdetményminta-rendelet 2 munkanapos határidőt biztosít a Tanácsnak, a nemzeti és egyszerű eljárásrendben pedig 5 munkanapot; ezt tehát annak meghatározásánál, hogy a jelenlegi vagy a módosított szabályok alapján küldik-e meg hirdetményeiket, javasoljuk figyelembe venni.

Előzőeken túl, tekintettel arra, hogy az utóbbi két hétben a Tanácsnak megküldött eljárást megindító hirdetmények száma többszörösére nőtt, az előzőekben ismertetett határidők betartása nem garantálható. Kérjük, hogy hirdetményeik összeállítása során a fentiek figyelembe vételével szíveskedjenek eljárni.