Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység új TEÁOR és TESZOR szerinti besorolásáról

KÉ 2010. évi 149. szám; 2010. december 15.

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Érdekeltek figyelmét arra, hogy a Közbeszerzések Tanácsa a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység TEÁOR és TESZOR szerinti besorolásának kérdésével összefüggésben állásfoglalás-kéréssel fordult a Központi Statisztikai Hivatalhoz (a továbbiakban: KSH). A KSH hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység besorolására vonatkozó álláspontját az alábbiakban adjuk közre.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 9. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérők a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és a dokumentáció előkészítésébe, illetőleg – választásuk szerint – a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosultak bevonni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenysége (az ajánlati felhívás és a dokumentáció elkészítése, stb.) összetett jogi, mérnöki és gazdasági tanácsadást jelenthet.

Az új osztályozások értelmezése és magyar jogszabályokkal összhangban történő alkalmazása – a KSH álláspontja szerint – a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység besorolása kapcsán új megközelítést igényel. Előzőek értelmében a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység egységes kezelése szükséges, oly módon, hogy az ugyanazon TEÁOR szakágazatba és ugyanazon TESZOR tételbe kerüljön besorolásra, függetlenül attól, hogy milyen szakterületről van szó.

Fentiek alapján a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység a TEÁOR’08 74.90 m.n.s. Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység szakágazatába sorolható.  Az SZJ helyébe lépő új TESZOR szerinti besorolása pedig a TESZOR’08 74.90.20 Egyéb, m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás tétele.

Felhívjuk a Tisztelt Érdekeltek figyelmét, hogy a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint 2011. januárjától a Szakmakód jegyzék módosul, melyben bevezetésre kerül majd az önálló hivatalos közbeszerzési tanácsadó tétel. E változásról szintén elnöki tájékoztató formájában adunk majd értesítést.