Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység új TEÁOR és TESZOR szerinti besorolásáról

KÉ 2009. évi 95. szám, 2009. augusztus.14.

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Érdekeltek figyelmét arra, hogy a Közbeszerzések Tanácsa a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység új TEÁOR és TESZOR szerinti besorolásának kérdésével összefüggésben állásfoglalás-kéréssel fordult a Központi Statisztikai Hivatalhoz (a továbbiakban: KSH). A KSH hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység besorolására vonatkozó álláspontját az alábbiakban adjuk közre.

Mint ismeretes, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 9. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérők kötelesek a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenysége (az ajánlati felhívás és a dokumentáció elkészítése, stb.) összetett jogi, mérnöki és gazdasági tanácsadást jelenthet.

Az új osztályozások értelmezése és magyar jogszabályokkal összhangban történő alkalmazása – a KSH álláspontja szerint – a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység besorolása kapcsán új megközelítést igényel. Előzőek értelmében a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység egységes kezelése szükséges, oly módon, hogy az ugyanazon TEÁOR szakágazatba és ugyanazon TESZOR tételbe kerüljön besorolásra, függetlenül attól, hogy milyen szakterületről van szó.

Fentiek alapján a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység a TEÁOR’08 74.90 m.n.s. Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység szakágazatába sorolható.  Az SZJ helyébe  lépő  új  TESZOR  szerinti  besorolása  pedig  a TESZOR’08  74.90.20  Egyéb,  m.n.s.  szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás tétele.