Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Alelnökének tájékoztatója a 2014. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről

KÉ 2015. évi 48. szám, 2015. április 27.

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzé- tételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiak- ban: Rendelet) 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság).

A Rendelet 38. § (2) és (4)-(5) bekezdései értelmében a 2012. január 1. és 2013. június 30. között megkezdett eljárások esetében a Rendelet 2013. június 30-ig hatályos 11. és 12. sz. mellékletét kell alkalmazni, a 2013. július 1-jén, vagy azt követően megkezdett eljárások esetében a Rendelet 2013. július 1-jén hatályba lépett 11. és 12. mellékletét.

Amennyiben valamely ajánlatkérő 2012. január 1. előtt megkezdett eljárást kíván feltüntetni az éves statisztikai összegezésében, akkor ezen közbeszerzések esetében a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet 9. és 10. melléklete alkalmazandó.

A minták letölthető és kitölthető formában megtalálhatók a Hatóság honlapján ( www.kozbeszerzes.hu ) a Jogi háttér /Hirdetmények menüpontban, illetve ugyanitt az Archív hirdetményminták almenüpontban.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 31. § (1) be- kezdése f) pontja értelmében a statisztikai összegezést e-mailben is szükséges megküldeni (az osszegezes@kt.hu e-mail címre), és a Közbeszerzési Adatbázisba (KBA) is fel kell tölteni.

A KBA-ba történő feltöltés lépéseit az Alelnöki tájékoztató melléklete tartalmazza. Amennyiben az ajánlatkérő nem folytatott le a 2014. évben közbeszerzést, a statisztikai összegezés dokumentumát ekkor is szükséges mind e-mailben megküldeni, mind a KBA-ba feltölteni. Ez esetben értelemszerűen csak az ajánlatkérői adatok kitöltendők.

Az éves statisztikai összegezés mintáira vonatkozó általános kitöltési információk:

 • A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatáso- kat csak a külön ezekre a beszerzésekre vonatkozó pontban kell feltüntetni (a klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó minta IV. 2., ill. a közszolgáltató ajánlatkérőkre vonatkozó minta IV.1. pontjában). A többi pontban még akkor sem kell, ha a    központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az intézmény saját hatáskörében folytatja le).
 • Valamennyi értéket ÁFA nélkül, forintban kell feltüntetni; amennyiben a szerző- dés más valutanemet határozott meg, az összeget lehetőség szerint a szerző- déskötés napján közzétett MNB devizaárfolyamon kérjük átszámolni.
 • Az eredménytelen közbeszerzési eljárásokat nem szükséges feltüntetni.
 • A KBA-ba történő feltöltésnél a Dokumentum alapadatok Tárgy mezőjébe kérjük beírni: „a 2014. évről szóló statisztikai összegezés”.

A közös közbeszerzésekre vonatkozó információk

 • Az éves statisztikai összegezés kitöltésekor az ajánlatkérőnek mindazt a köz- beszerzést szerepeltetnie kell, mely vonatkozásában a beszerzési igénye fel- merült. Ebből következően azoknak a szervezeteknek, melyek közös ajánlatké- rői minőségben folytattak le közbeszerzési eljárást, a saját részre megvalósult beszerzéseket kell a statisztikai összegezésben feltüntetniük.
 • A Kbt. 21. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő más ajánlatkérőt is meg- hatalmazhat azzal, hogy a javára ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást foly- tasson le. Ez azonban nem eredményezheti a meghatalmazást adó ajánlatkérő- re az e törvény alapján alkalmazandó szabályok megkerülését. Mindez azt jelenti, hogy az ajánlatkérőnek akkor is szükséges teljesíteni a sta- tisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget (azaz saját név alatt a Közbeszerzési Adatbázisba feltölteni az összegezés dokumentumát és e-mailben is megkül- deni), amennyiben a közbeszerzési eljárása(i) lefolytatását valamely más (pl. felettes) szerv végezte el. (A más ajánlatkérő meghatalmazása alapján lefolytatott eljárásokat fentiek alapján tehát az eljárást lefolytató ajánlatkérőnek nem szükséges feltüntetnie a saját összegezésében.)

Az ajánlatkérők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a 2014. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldésére nyitva álló határidő 2015. május 31.

Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy az éves statisztikai összegezés mintája nem minősül hirdetménymintának, ezért annak a Hatóság Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerén (EHR) keresztül történő feladására nincs lehetőség.

Az éves statisztikai összegezés kitöltésével kapcsolatos kérdések esetén a Statisztikai Elemző Osztály munkatársai állnak az érdeklődők rendelkezésére a 06-1-882- 8521-es és 06-1-882-8520-as telefonszámokon hétköznapokon délelőtt 8.30-11.00 óráig.

A statisztikai összegezés KBA-ba való feltöltésével, a bejelentkezéssel, az elfelejtett belépési adatokkal (pl. felhasználónév) kapcsolatos kérdések esetében a Hatóság Informatikai Főosztálya ad felvilágosítást az informatika@kt.hu e-mail címen, illetve a 06-1-882-8630 telefonszámon.

MELLÉKLET

A Z ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS FELTÖLTÉSÉNEK LÉPÉSEI

 1. Belépés a KBEJ rendszerbe: /ekt/ vagy a http://kozbeszerzes.hu oldalról:

kép

(Az elfelejtett jelszó pótlására a KBEJ belépési oldalán van lehetőség. Probléma esetén az Informatikai Főosztály ad felvilágosítást az informatika@kt.hu e-mail címen, vagy a 06-1-882-8630-as telefonszámon.)

Átlépés a KBA felületére:

kép

 1. A „Dokumentum feltöltése” menüpont kiválasztása

kép

 1. A Dokumentum jellegének megadása  – „Közbeszerzési eljáráshoz nem kap- csolódó dokumentum feltöltése”

kép

 1. A Dokumentum alapadatainak (tárgyának, típusának, valamint altípusának) meghatározása, majd mentés:

kép

 1. A dokumentum részletes adatlapján megadandó adatok:

kép

A „Tallózás” gomb megnyomását követően a dokumentum altípusának megfelelő minta kitöltött példányát kell a számítógépről kiválasztani, majd a „Feltölt” gombot meg- nyomni. A fájl PDF vagy MS Word formátumú is lehet. A minták a /jogi-hatter/hirdetmenyekk/  oldalon érhetőek el.

Amennyiben ez, valamint a többi szükséges adat megadása megtörtént, a jobb felül található „Publikálás” gombbal lehet a dokumentumot véglegesíteni