Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Közbeszerzési Szemle 2011/IX-X. szám

A főszerkesztő levele az olvasóhoz

A közbeszerzési jogforrások új pillére: az új Kbt.

KÖZBESZERZÉSI JOGSZABÁLYOK

Mérlegen a Közbeszerzések Tanácsa

Az alvállalkozás és az alkalmasság igazolása külső erőforrás igénybevételével

Az új Kbt. tárgyi hatálya

Az összeférhetetlenség új szabályai

Az ajánlatkérőkre vonatkozó új szabályok

A közzétételre és a kommunikációra vonatkozó szabályok

A felhívás, a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatás szabályai az új Kbt. rendszerében

In-house beszerzések szabályozása az új közbeszerzési törvényben

Az új Kbt. IX. fejezete - Az ajánlattevőkkel és részvételre jelentkezőkkel kapcsolatos követelmények

Az új Kbt. X. fejezete - Az ajánlatok és részvételi jelentkezések, az azok benyújtására és felbontására vonatkozó szabályok

Az új Kbt. XI. fejezete

Az új Kbt . XII . fejezete - A közbeszerzési eljárás fajtái

Az új Kbt . XIII. fejezete - Az építési koncesszióra vonatkozó különös szabályok

Az új Kbt. XIV. fejezete - A közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös szabályok

Az új nemzeti eljárásrend

A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai

A szerződésmódosítás lehetősége az új Kbt.-ben - európai jogi háttér és új megközelítés

Az új Kbt. jogorvoslati rendszere

A Közbeszerzési Hatóság az új Kbt.-ben

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai