Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Példák

A következő esettanulmányok jól illusztrálják a PPN működését a határokon átnyúló problémák megoldásában, még a szerződés megkötését megelőző szakaszban.

Méltánytalan, utólagosan közölt feltétel visszavonása

Az ajánlatkérő elektronikus berendezések beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást folytatott le, a közszolgáltatókra vonatkozó irányelv szerint. Az ajánlatkérő az által kiválasztott, másik tagállamban honos ajánlattevővel szemben azt a követelményt írta elő, hogy az ajánlattevőnek a megelőző 2 évben az AK országában letelepedettnek kellett lennie. Az ajánlattevő nem felelt meg e feltételnek, és szükségtelennek is találta e követelmény előírását, különös tekintettel arra, hogy azt már a jelentkezők kiválasztását követően alkalmazták az eljárásban. Ajánlattevő megkereste a kontaktpontot, és segítségét kérte annak érdekében, hogy ajánlatkérő visszavonja a fent említett feltételt.

A panaszos állam kontaktpontja azonnal kapcsolatba lépett az ajánlatkérő tagállamának kapcsolattartójával, aki továbbította a panaszt az ajánlatkérőnek. Az ajánlatkérő elismerte, hogy nem volt teljes mértékben tisztában a közszolgáltatókra vonatkozó irányelv tartalmával. Az ajánlatkérő és a kontaktszemély közötti találkozón lehetőség nyílt arra, hogy tisztázzák a félreértéseket. A dokumentáció módosítását, mellyel visszavonták a jogellenes feltételt, megküldték az összes kiválasztott ajánlattevőnek, továbbá, két héttel meghosszabbították az ajánlattétel határidejét. Így a problémát, a formális eljárások kikerülésével oldották meg.

Ajánlati felhívás hibáinak korrigálása (nyílt eljárás)

Egy vállalkozás panaszt nyújtott be nemzeti kontaktpontjához, egy nyílt eljárás feltételeivel kapcsolatban, melyet az árubeszerzésre vonatkozó irányelv szerint hirdettek meg. A panaszban kifejtették, hogy egy másik tagállamban működő ajánlatkérő azt a feltételt írta elő, hogy minden igényelt árut ugyanattól a gyártól rendeljék meg a szerződés teljes 3 vagy 4 éves időtartama alatt. A dokumentáció továbbá nem határozta meg a termékekre irányadó minőséget és mennyiséget, mindezek mellett a panaszos véleménye szerint az egyik potenciális ajánlattevő tudomással bírt az erre vonatkozó részletes adatokról.

A kontaktpont egyetértett abban, hogy az ugyanabból a gyárból történő szállítás a szerződés 3-4 éves időtartama alatt diszkriminatívnak tűnik, és az egyenlő elbánás elvének megfelelően a termékekre vonatkozó műszaki leírást az össze ajánlattevő számára hozzáférhetővé kell tenni. Kapcsolatba lépett az ajánlatkérő tagállamában működő kollégájával, aki egyetértett abban, hogy az ajánlati felhívásban hibák vannak, és további hibákat is felfedeztek az eljárásban. Az ajánlatkérő és a nemzeti kontaktpont tisztázták a problémákat, és döntésük szerint, új eljárást hirdettek meg.

Kapcsolódó link (angol)