Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Tájékoztató az elektronikus úton történő kapcsolattartásról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerint a Közbeszerzési Hatóság, mint államigazgatási szerv elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervnek minősül. Ennek megfelelően az Eüsztv. 108. § (1) és (5) bekezdése alapján 2018. január-1-jétől a Hatóság köteles az ügyek elektronikus intézését az e törvényben meghatározottak szerint biztosítani, továbbá 2018. január 1. napjától az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, illetve az ügyfél jogi képviselője köteles elektronikus ügyintézésre.

A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára a fenti törvényi kötelezettségének eleget téve önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra.

A Közbeszerzési Hatóság ezúton hívja fel a jogalkalmazók figyelmét, hogy a Közbeszerzési Hatóság szervezeti egységei az Eüsztv.-nek megfelelően kizárólag a Hivatali Kapun keresztül fogadnak be beadványokat, iratokat az Eüsztv. szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett szervektől. A nem Hivatali Kapun érkezett iratokat, beadványokat a Közbeszerzési Hatóság szervezeti egységei hatálytalannak tekintik.

A fentiek alól kivételt képeznek a természetes személyek, akik a jövőben is maguk választhatják meg a kommunikáció módját az Eüsztv. 9. § (3) bekezdésének megfelelően.

Budapest, 2019. május 7.