Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A KH és az ORFK közös rendezvénye Kecskeméten

Az Országos Rendőrfőkapitányság és a Közbeszerzési Hatóság a Miniszterelnökség előadóinak részvételével, közös rendezvényt tartott Kecskeméten, amelynek keretében a résztvevők az előadások során hasznos aktuális ismereteket sajátíthattak el a közbeszerzésről. A két napos rendezvényt Kovács István rendőr vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes és Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke nyitották meg.

Kovács István rendőr vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes megnyitó beszédében kiemelte, hogy a nyíltság és az őszinteség a legfontosabb kvalitások az olyan közszolgálati feladatokat ellátó szervezetek életében, mint az Országos Rendőrfőkapitányság és a Közbeszerzési Hatóság. Hangsúlyozta, hogy a szervezetek közötti együttműködés, amely ezen értékek mentén valósul meg, vezethet csak sikeres, eredményes munkához. Ennek kapcsán megosztotta a hallgatósággal, hogy a Közbeszerzési Hatóság gyors és rugalmas közreműködésével a VÉDA programhoz kapcsolódó fejlesztés esetében és a déli határ áramellátásának telepítésénél is jelentős segítséget nyújtott az Országos Rendőrfőkapitányságnak. Ezen példákon keresztül szemléltetve kiemelte, hogy habár manapság sokan támadják a közbeszerzést, őket védte a Közbeszerzési Hatóság helyes és hatékony jogalkalmazása. Beszédében előre bocsájtotta, hogy a résztvevőknek kreditpontokat is biztosító rendezvény kiemelt célja, hogy a Közbeszerzési Hatóság és Miniszterelnökség szakemberei a közbeszerzés tárgykörével kapcsolatos témákat érthetően, a fontos praktikumokat közvetítve adják át. Felhívta a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési terv készítése létfontosságú a beszerzések során, ami segíti a tervszerű előrelátást. Végül elmondta, hogy a Közbeszerzési Törvényben rögzített elveket transzparensen kell betartani egy átlátható közbeszerzési rendszer fenntartásának érdekében.


kép

Fotó: Kovács István rendőr vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes és Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke


Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság Elnöke megnyitó előadásában kiemelte, hogy a Közbeszerzési Törvény legújabb gyakorlati alkalmazásáról a lehető legtöbb színtéren beszélni kell. A közbeszerzési jog napi szinten való megjelenése különösen fontos a 2014-2020-ig tartó programidőszakban lehívható Európai Uniós forrásokhoz kapcsolódó szerződések miatt is. Legalább 2200 milliárd Ft érintett közbeszerzésekkel szerződések mentén, ami az éves GDP 5-6%-át teszi ki, tehát a közbeszerzések tekintélyes szerepe látványos a gazdaság minden területén, és ez a szerep emelkedő képet mutat. A közbeszerzéseken belül a nyílt eljárások aránya 73,8 %, ami egyértelműen azt jelzi, hogy van verseny. Beszédében kihangsúlyozta, hogy Magyarország éltanulónak számít az Európai Unióban a közbeszerzések területén, példának említve az Európai Uniós irányelvek átültetését, viszont még meglehetősen magas a hirdetménynélküli tárgyalásos eljárások aránya, amelyek csökkentése fontos kitűzött cél. A szigorú ellenőrzéseknek köszönhetően ezen a területen már most javuló tendencia mutatkozik. Csakúgy, mint Kovács István rendőr vezérőrnagy, Rigó Csaba Balázs Elnök Úr is kiemelte, hogy a közbeszerzési tervvel rendelkező közbeszerzési folyamat az optimális. További jelentős eredménye a Közbeszerzési Hatóságnak, hogy a Közbeszerzési Hatóság keretein belül működő Döntőbizottság által kiszabott bírságok 2016-ban ötszörösre nőttek az előző évihez képest, amely összeggel a központi költségvetés gyarapodott. Előadását a világos, nyílt kommunikációs szükségességének kiemelésével, a csapatban dolgozás és egymás segítésének fontosságával és a közpénzek felelős felhasználásának jelentőségével zárta.


kép

Fotó: Kovács István rendőr vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes és Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke


Az első képzési nap dr. Varga Ágnes a Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának főosztályvezetőjének „ESPD, e-Certis, gyakran ismételt kérdések a nyilatkozati elvvel és igazolások benyújtásával összefüggésben” című előadásával folytatódott. Ezt követően dr. Kugler Tibor a Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati és Támogató Főosztályának főosztályvezetője tartott előadást a Közbeszerzési Hatóság útmutatóiról. Dr. Molnárfi István a Szerződésellenőrzési Főosztály főosztályvezetője a közbeszerzési szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzéséről beszélt előadásában. dr. Puskás Sándor a Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke a közbeszerzési jogorvoslat, a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntései témában tartott előadást az érdeklődőknek. Az első képzési nap végén lehetőség nyílt a hallgatóság számára, hogy konzultálhassanak a Közbeszerzési Hatóság szakembereivel.

kép

Fotó: 1. képzési nap, konferenciaterem