Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Figyelem: jövőre élesedik az Üvegkapu

A Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekhez, illetve a közbeszerzési szerződések teljesítéséhez kapcsolódóan új kormányrendelet került közzétételre, amelynek értelmében a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik. A nyertes ajánlattevők kötelesek lesznek biztosítani januártól az Üvegkapu alkalmazást.

A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a  kapcsolódó tevékenységeket is – kapcsán kimondja, hogy ezek a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartoznak. Az előbbiekben írott tevékenység csak az  Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: Üvegkapu) történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), valamint a Korm. rendeletben foglaltak szerinti használatával végezhető. Az  Üvegkapu az építési munkaterületre történő – mind a vendégek, mind az ott foglalkoztatottak általi – belépés, továbbá az építési munkaterületről történő kilépés adatait tárolja majd, anonimizált módon.

A Korm. rendelet a 322/2015. Korm. rendeletet egy új V/A. fejezettel egészíti ki, miszerint ha az  építési beruházás a Korm. rendelet hatálya alá tartozik:

- a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására,

- az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte (célszerű az eljárást megindító felhívásban is előírni e nyilatkozattételi kötelezettséget), és

- a közbeszerzési dokumentumokban is rögzíteni kell a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a  nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.

A fentiek 2022. január 1-jén lépnek hatályba, és azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkoznak, amelyek közbeszerzési eljárásai a fenti rendelkezések hatálybalépését követően indultak meg.

A kormányrendelet a Magyar Közlöny 2021. évi 162. számában jelent meg.