Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a jogorvoslati határidők jogvesztő jellegére vonatkozó legújabb Legfelsőbb Bírósági ítéletről

A Legfelsőbb Bíróság a 2010. október 11-én kihirdetett Kfv.VI.39.049/2010/7. számú ítéletében megállapította a hivatalbóli kezdeményezés elkésettségét, mert a hivatalbóli kezdeményező a kezdeményezés anyagi jogi szabály által megállapított jogvesztő jogorvoslati határidejét elmulasztotta azzal, hogy a kezdeményezését ugyan határidőben postára adta, de az a jogorvoslati határidőn belül a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz nem érkezett meg.
A jogorvoslati határidőkre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 323. §-a és a Kbt. 327. §-a tartalmazza. Mind a korábban hatályos, mind a 2010. szeptember 15-én hatályba lépett törvényi szabályozás akként rendelkezik, hogy a jogorvoslati határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A Legfelsőbb Bíróság, mint felülvizsgálati bíróság az előtte Kfv.VI.39.049/2010. szám alatt folyamatban levő közigazgatási perben a 2010. október 11-én kihirdetett ítéletében ( letölthető innen ) megállapította, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) „a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárást saját hatálya alól nem veszi ki, illetőleg a Kbt. 317. § (1) bekezdése főszabályként a Ket. rendelkezéseit rendeli alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy eltérő törvényi rendelkezés hiányában a határidők túllépésének jogkövetkezményeit a Ket-ben megfogalmazott eljárásjogi rendelkezések mentén kell megítélni. A határidő túllépés következménye a felet megillető jog elvesztése, amelyhez általában a határidő elmulasztása igazolásának lehetősége is kapcsolódik. A Kbt. 323. § (2) bekezdése azonban a Ket-től eltérő speciális határidőt fogalmaz meg, amelynek elmulasztásához szigorú jogkövetkezményt, nevezetesen a jogvesztést fűzi. Az említett rendelkezések összevetéséből következik az is, hogy a Ket. 65. § (4) bekezdésének rendelkezése nem alkalmazható. A kezdeményezés határidejét anyagi jogi szabály állapítja meg, ezért az alperesi beavatkozó e határidőt elmulasztja akkor is, ha kezdeményezését ugyan határidőben postára adja, de az 15 napon belül az alpereshez nem érkezik meg.” A Legfelsőbb Bíróság ítéletében foglaltak alapján tehát a jogorvoslati határidők anyagi jogi jogvesztő jellegű szabályozásából következően nem vehető figyelembe a jogorvoslati határidő betartása tekintetében az, hogy a kérelmező vagy a hivatalbóli kezdeményező mikor adta postára a jogorvoslati kérelmét vagy hivatalbóli kezdeményezését. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban nem minősül irányadónak, illetve alkalmazhatónak a Ket. 65. § (4) bekezdésének azon rendelkezése, mely szerint a postán küldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje a postára adás napja. A Közbeszerzési Döntőbizottság a Legfelsőbb Bíróság ítéletében foglaltakra tekintettel felhívja kérelmezők és hivatalbóli kezdeményezők figyelmét arra, hogy jogorvoslati kérelmük, illetve hivatalbóli kezdeményezésük elkészítése, benyújtása során legyenek tekintettel arra, hogy a jogorvoslati kérelemnek és a hivatalbóli kezdeményezésnek legkésőbb a jogvesztő jogorvoslati határidő utolsó napján a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz meg kell érkeznie. A Közbeszerzési Döntőbizottság felhívja továbbá a kérelmezők és hivatalbóli kezdeményezők figyelmét arra, hogy jogorvoslati kérelmüket, illetve hivatalbóli kezdeményezésüket (bármely benyújtási mód esetében, így a személyes, postai, telefax, illetőleg elektronikus benyújtás esetén is) a Közbeszerzési Döntőbizottság munkaidején belül (hétfőtől csütörtökig 08.00-16.30 óra között, pénteken 08.00-14.00 óra között) nyújthatják be. Ide vonatkozóan a Közbeszerzési Döntőbizottság felhívja a figyelmet a Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.373/2009/10. számú ítéletében foglaltakra.