Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Miniszterelnökség közleménye a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vétel megújításáról

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vétel megújítása kapcsán az alábbiakra hívjuk fel a tisztelt felelős akkreditált szaktanácsadók figyelmét.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint a szaktanácsadók a tevékenységüket a névjegyzékbe vétel időpontjától számított két évig gyakorolhatják, melynek lejártát követően – a lejárat időpontját követő nappal – a névjegyzékbe vétel megújítható.

Tekintettel arra, hogy a Rendelet hatálybalépésétől számított két év 2018 májusában jár le, a következő hetekben várható kérelemdömping gyors és hatékony kezelhetősége érdekében kérjük a tisztelt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókat, hogy kérelmeiket mielőbb, de legfeljebb a névjegyzékbe vétel hatályának lejártát megelőző 60 napon belül szíveskedjenek megküldeni a Miniszterelnökség részére. A Miniszterelnökség a névjegyzékbe vétel iránti kérelemnek helyt adó döntés esetén a névjegyzékbe vétel hatálya lejártának időpontját követő napot jelöli meg a névjegyzékbe vétel megújításának időpontjaként. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azon szaktanácsadók, akik a névjegyzékbe vétel hatályának lejárta előtt nem nyújtják be megújítás iránti kérelmüket, a névjegyzékből törlésre kerülnek.

A megújítás iránti kérelemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze:

- A szaktanácsadók a megújítás iránti kérelmeiket a szaktanacsado@me.gov.hu e-mail címre küldhetik meg.

- A névjegyzékbe vétel megújítására vonatkozóan kiemelendő, hogy arra a névjegyzékbe vétel szabályai megfelelően irányadóak azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben a kérelmezőnek elegendő a kérelem benyújtását megelőző három éven belül összesen legalább tizenöt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vagy legalább huszonöt közbeszerzési eljárás tekintetében kifejtett közbeszerzési tevékenységre  vagy ellenőrzési tevékenységre vonatkozó referencia igazolás benyújtása. A szaktanácsadók a közbeszerzési gyakorlatuk meglétét természetesen továbbra is igazolhatják a kérelem benyújtását megelőző három éven belül legalább ötven közbeszerzési eljárás tekintetében kifejtett tevékenységre , vagy ellenőrzési tevékenységre vonatkozó referenciával.

- További eltérés a névjegyzékbe vétel szabályaihoz képest, hogy a névjegyzékbe vétel megújításának díja 50.000 Ft . Az átutalást igazoló okiratot a kérelemhez mellékelni kell. A díj befizetésének elmaradása esetén a kérelmet a Miniszterelnökség érdemben nem vizsgálja meg, az visszautasításra kerül.

- A névjegyzékbe vétel megújítására vonatkozó, a kérelemhez csatolandó okiratok körét a Rendelet 1. melléklete és a közbeszerzésekről szóló törvény tartalmazza, melyek köréből külön ki kell térni a kötelező szakmai képzésen való részvételről való igazolásra. A közbeszerzési szakmai képzések listája a http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/tajekoztato-az-akkreditalt-faksz-kepzesek-listajarol hivatkozásra történő kattintással érhető el. A képzések listája az elismert képzésekkel folyamatosan bővítésre és frissítésre kerül. A képző szervezet a képzésen való részvételről igazolást bocsát ki, mely a kiállítástól számított két évig használható fel.

A névjegyzékbe vétel megújítása esetén 7 továbbképzési tanulmányi pont megszerzését kell igazolni.

- Fontos kiemelni, hogy a Rendelet 1. mellékletében felsorolt, csatolandó okiratok között nem szerepel, azonban a közbeszerzésekről szóló törvény szerint  a kérelem mellékleteként kötelezően be kell nyújtani a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumot.