Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Miniszterelnökség közleménye a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról

2016. május 25-én került kihirdetésre a Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2016. (V. 25.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről [a továbbiakban: 14/2016. MvM rendelet].

A rendelet 2016. június 25-én lép hatályba, a Kérelmezők ezt követően nyújthatják be a 14/2016. MvM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon előzetes regisztráció iránti kérelmüket a Miniszterelnökségnek. Az előzetes regisztráció iránti kérelmeket a korábbi gyakorlathoz hasonlóan az alábbiak szerinti lehet benyújtani:

 • elektronikus úton a szaktanacsado@me.gov.hu e-mail címen keresztül;
 • postai úton a 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. címre, a Miniszterelnökség Közbeszerzési Szabályozási Főosztályának címezve;
 • személyesen a Miniszterelnökség 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. szám alatti irodaépületének postázójában (földszint, 18-as iroda) zárt borítékban, a Közbeszerzési Szabályozási Főosztálynak címezve.

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét arra, hogy a szaktanacsado@me.gov.hu funkcionális e-mail cím, ezért arra a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tevékenységére vonatkozó rendeletek értelmezésével, illetve a bejegyzéssel kapcsolatos kérdéseket, állásfoglalás kéréseket ne küldjenek!

A közbeszerzésekről szóló 2015 évi CXLIII. törvény [a továbbiakban: Kbt.] hatálybalépésével egyidejűleg megjelent, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet [a továbbiakban: 46/2015. MvM rendelet] alapján előzetesen regisztrált kérelmezők az előzetes regisztrációtól számított fél évig, de legfeljebb 2016. június 30. napjáig gyakorolhatják a szaktanácsadói tevékenységet. Azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, akiknek a 46/2015. MvM rendelet szerinti előzetes regisztrációja lejárt, vagy 2016. június 25-e előtt lejár, a 46/2015. MvM rendelet alapján újból kérhetik előzetes regisztrációjukat. A Kérelmezők kötelesek az előzetes regisztrációhoz szükséges valamennyi dokumentumot újra benyújtani, különös figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési gyakorlatukat az újbóli regisztráció iránti kérelem benyújtása időpontjának megfelelően kell igazolni. Az előzetes regisztráció igazgatási szolgáltatási díját az újbóli regisztráció iránti kérelem benyújtásakor is meg kell fizetni. A 46/2015. MvM rendelet szerinti előzetes regisztráció megújítására csak a fentiek szerinti módon van lehetőség.

Felhívjuk a Kérelmezők figyelmét, hogy a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti előzetes regisztráció kizárólag a rendelet fentiekben jelzett, 2016. június 25-ei hatályba lépését követően kérelmezhető! 2016. június 25-éig kizárólag a 46/2015. MvM rendelet szerinti előzetes regisztrációra van lehetőség!

A 14/2016. MvM rendelet alapján az előzetes regisztráció eltérő, attól függően, hogy a Kérelmező rendelkezik-e már a 46/2015. MvM rendelet szerinti előzetes regisztrációval vagy nem. Az alábbi esetek különböztethetők meg:

1.     A Kérelmező a 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerint regisztrálásra került és 2016. június 30-ig nem jár le a regisztrációja:

Június 25-től: 14/2016. MvM rendelet szerint kell eljárni, az alábbi dokumentumok benyújtásával (ez a regisztráció a bejegyzést követő 2 évig érvényes)

 • i.     felsőfokú végzettséget igazoló diploma vagy oklevél másolata;
 • ii.     felelősségbiztosítási kötvény másolata (legalább évi 50 millió forint, és káreseményenként legalább 25 millió forint, kivéve nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó esetében);
 • iii.     erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata;
 • iv.     a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata, mely szerint vele szemben a Kbt. 187. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn;
 • v.     az előzetes regisztráció díjának (kiegészítő díjként: 35.000,- Ft) befizetéséről szóló igazolás;
 • vi.     szakmai képzésen való részvétel igazolása (csak a továbbképzés megszervezése esetén);
 • vii.     munkáltatói igazolás (nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó esetében).

2.     Az előzetes regisztráció lejár 2016. június 30. előtt és a Kérelmező csak 2016. június 25-ét követően kívánja ismételten regisztráltatni magát:

Június 25-től: 14/2016. MvM rendelet szerint kell eljárni, az alábbi dokumentumok benyújtásával (ez a regisztráció a bejegyzést követő 2 évig érvényes)

 • i.     felsőfokú végzettséget igazoló diploma vagy oklevél másolata;
 • ii.     felelősségbiztosítási kötvény másolata (legalább évi 50 millió forint, és káreseményenként legalább 25 millió forint, kivéve nem független felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó esetében);
 • iii.     erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata;
 • iv.     a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata, mely szerint vele szemben a Kbt. 187. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn;
 • v.     az előzetes regisztráció díjának (kedvezményes díjként: 35.000,- Ft) befizetéséről szóló igazolás;
 • vi.     szakmai képzésen való részvétel igazolása (csak a továbbképzés megszervezése esetén);
 • vii.    munkáltatói igazolás (nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó esetében).

3.     Az előzetes regisztráció lejár 2016. június 30. előtt és a Kérelmező 2016. június 30-ig is felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként kíván tevékenykedni, akkor ismételten regisztráltatnia kell magát a 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerint:

Június 25. előtt: 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerint kell eljárni az alábbi dokumentumok benyújtásával (ez a regisztráció csak június 30-ig érvényes)

 • i.     felsőfokú végzettségét igazoló dokumentumok másolata;
 • ii.     közbeszerzési gyakorlat igazolására vonatkozó dokumentumok;
 • iii.     felelősségbiztosítási kötvény másolata;
 • iv.     előzetes regisztráció díjának befizetéséről szóló igazolás (40 000 Ft).

4.     A Kérelmező a 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerint korábban előzetesen regisztrált, valamint azt június 25 előtt, azaz június 30-ig meghosszabbította (ld. 3. pont): a 14/2016. MvM rendelet szerint kell eljárni, az alábbi dokumentumok benyújtásával (ez a regisztráció a bejegyzést követő 2 évig érvényes, az első előzetes regisztráció során nem kell regisztrációs díjat fizetni):

 • i.     felsőfokú végzettséget igazoló diploma vagy oklevél másolata;
 • ii.     felelősségbiztosítási kötvény másolata (legalább évi 50 millió forint, és káreseményenként legalább 25 millió forint, kivéve nem független felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó esetében);
 • iii.     erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata;
 • iv.     a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata, mely szerint vele szemben a Kbt. 187. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn;
 • v.     szakmai képzésen való részvétel igazolása [csak a továbbképzés megszervezése esetén];
 • vi.     munkáltatói igazolás (nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó esetében).

5.     Korábban nem került sor a 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerinti regisztrációra, de a Kérelmező 2016. június 30. előtt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként kíván tevékenykedni, akkor regisztráltatnia kell magát a 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerint:

Június 25. előtt: 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerint kell eljárni az alábbi dokumentumok benyújtásával (ez a regisztráció csak június 30-ig érvényes)

 • i.     felsőfokú végzettségét igazoló dokumentumok másolata;
 • ii.     közbeszerzési gyakorlat igazolására vonatkozó dokumentumok;
 • iii.    felelősségbiztosítási kötvény másolata;
 • iv.    előzetes regisztráció díjának befizetéséről szóló igazolás (40 000 Ft).

6.     Korábban nem került sor a 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerinti regisztrációra, és a Kérelmező csak 2016. június 30-át követően kíván felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként tevékenykedni, akkor regisztráltatnia kell magát a 14/2016. MvM rendelet szerint:

Június 25-ét követően: A 14/2016. MvM rendelet szerint kell eljárni, az alábbi dokumentumok benyújtásával (ez a regisztráció a bejegyzést követő 2 évig érvényes)

 • i.     felsőfokú végzettséget igazoló diploma vagy oklevél másolata;
 • ii.     közbeszerzési gyakorlat igazolására vonatkozó dokumentumokat [legalább 25 közbeszerzési eljárásban folytatott közbeszerzési tevékenység, melyből legalább 15 közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozik, vagy legalább 50 közbeszerzési eljárásban folytatott közbeszerzési tevékenység]
 • iii.     felelősségbiztosítási kötvény másolata [legalább évi 50 millió forint, és káreseményenként legalább 25 millió forint] (kivéve nem független felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó esetében);
 • iv.     erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata;
 • v.     a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata, mely szerint vele szemben a Kbt. 187. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn;
 • vi.     az előzetes regisztráció díjának (75.000,- Ft) befizetéséről szóló igazolás;
 • vii.     szakmai képzésen való részvétel igazolása [csak a továbbképzés megszervezése esetén]
 • viii.     munkáltatói igazolás (nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó esetében);
 • ix.     ajánlatkérőtől vagy ellenőrzésre feljogosított szervtől származó megbízásra vagy megrendelésre vonatkozó nyilatkozat [ha a kérelmező közbeszerzési gyakorlatát olyan személy vagy szervezet igazolja, aki a közbeszerzési eljárások lebonyolítását vagy az ellenőrzési tevékenységet megbízási vagy egyéb jogviszony keretében ajánlatkérő vagy ellenőrzésre feljogosított szerv részére jogosult végezni].

A 14/2016. MvM rendelet szerinti előzetes regisztráció igazgatási szolgáltatási díját a kérelmezőknek a Miniszterelnökség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00294889-30000003 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalással megfizetni. Kérjük az átutalási megbízás közlemény rovatában feltüntetni: " [kérelmező neve] szaktanácsadói regisztráció".

Nyomatékosan felhívjuk a Kérelmezők figyemét arra, hogy a számlaszám a 46/2015. MvM rendeletben meghatározotthoz képest megváltozott!

A 14/2016. MvM rendeletnek megfelelően benyújtott kérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról a Miniszterelnökség 20 napon belül határoz, és erről postai úton és e-mailben értesíti a Kérelmezőt. Amennyiben a kérelem jóváhagyásra kerül, a Miniszterelnökség határozatát névjegyzékbe vétel céljából továbbítja a Közbeszerzési Hatóság részére. Az előzetesen regisztrált szaktanácsadók tevékenységüket az előzetes regisztrációtól számított két évig gyakorolhatják.

Felhívjuk a Kérelmezők figyelmét arra, hogy a 46/2015. MvM rendelet szerinti előzetes regisztráció az eddigi gyakorlatnak megfelelően történik, ennek során a Kérelmezőknek a 46/2015. MvM rendeletben meghatározott számlaszámot kell használniuk!

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók által folytatott közbeszerzési eljárások bejelentése: A 14/2016. MvM rendelet alapján regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – az eljárást megindító felhívás közzétételét vagy megküldését követő 24 órán belül – köteles a szaktanacsado.eljarasok@me.gov.hu funkcionális e-mail címre megküldeni az alábbiak szerint azon közbeszerzési eljárás adatait, amelynek lebonyolításában közreműködik:

·     ajánlatkérő neve;
·     közbeszerzés becsült értéke;
·     közbeszerzési eljárás tárgya;
·     közbeszerzési eljárás fajtája;
·     közbeszerzési eljárás azonosító száma (TED/KÉ).

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét arra, hogy a szaktanacsado.eljarasok@me.gov.hu funkcionális e-mail cím, ezért arra a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tevékenységére vonatkozó rendeletek értelmezésével, illetve a bejegyzéssel kapcsolatos kérdéseket, állásfoglalás kéréseket ne küldjenek!