Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Közérdekű bejelentések

A Közbeszerzési Hatóság elnöke elismeri a panasz és a közérdekű bejelentés jelentőségét az átláthatóság érvényesítése érdekében, valamint a korrupció elleni küzdelemben a közbeszerzések területén is. 

Az értékteremtő „jó gyakorlatok” kialakítása érdekében - biztosítva a közérdekű bejelentők minél szélesebb körű jogérvényesítését – a Hatóság Elnöke tájékoztatót bocsátott ki a közérdekű bejelentések gyakorlati tapasztalatairól egy Adatlapot tett közzé, melyben megjelölésre kerültek azok a legfontosabb adatok, információk, melyeket egy közérdekű bejelentésnek az eredményes és gyors ügyintézés érdekében tartalmaznia szükséges. (Az Adatlap e cikkhez kapcsolva, a jobb hasáb tetején található meg.)

A Kbt. 152. § (1) bekezdésének a) pontjában deklaráltak szerint a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból folytatott jogorvoslati eljárásának megindítását kezdeményezheti abban az esetben, ha feladatköre ellátása során Kbt.-be ütköző magatartást vagy mulasztást észlel egy adott közbeszerzési eljárás, illetve valamely beszerzés vonatkozásában.

2018. január 31. napjától az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 1. § 17.a pontja, 9. § (1) bekezdése, 108. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel az ügyfelek közérdekű bejelentéseiket elektronikusan, Hivatali Kapun keresztül nyújthatják be. A Közbeszerzési Hatóság az elektronikus ügyintézés érdekében az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogramba telepíthető, (.JAR) kiterjesztésű elektronikus űrlapokat rendszeresít az ügyfelek részére, amelyek közvetlenül letölthetők a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról. A Hatóság részletes tájékoztatást nyújt az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásáról itt.

Az E-ügyintézési tv. értelmében a magánszemélyek – választásuk szerint – bejelentéseiket a Hivatali Kapu igénybevétele nélkül, elektronikus úton a kozerdeku@kt.hu email-címre is megküldhetik.