Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének közleménye a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások átfogó ellenőrzéséről

(KÉ 2020. évi 115. szám, 2020.06.12.)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 103. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján köteles az EKR-ben közzétenni az (1) bekezdés szerint a Közbeszerzési Hatóságnak megküldött minden dokumentumot – a beszerzés becsült értékéről szóló tájékoztatás és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről) szóló tájékoztatás kivételével –, valamint a közbeszerzési dokumentumokat és az ajánlatok bontását követően a bontásról készült jegyzőkönyvet. A beszerzés becsült értékéről szóló tájékoztatást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről) szóló tájékoztatást az ajánlatok bontását követően, az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvvel együtt köteles az ajánlatkérő közzétenni.

A fentiek alapján – az ott meghatározott kivételekkel – a Hatóság tájékoztatásán túl közzé kell tenni valamennyi, a Hatóság részére megküldött dokumentumot. Az ajánlatkérő közzétételi kötelezettsége kiterjed a módosított, valamint a hiánypótlás teljesítése során – a Közbeszerzési Hatóságnak – megküldött dokumentumokra is.

A Közbeszerzési Hatóság átfogó ellenőrzés keretében figyelemmel kíséri a törvényességi ellenőrzés alá vont hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat, így az eljárás eredményeként megkötött szerződések és az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmények közzétételét is ellenőrzi.

Nyomatékosan felhívom az ajánlatkérők figyelmét, hogy a közzététel az említett dokumentumok nyilvános, bárki által megtekinthető elérhetővé tételét jelenti, mely a közbeszerzési eljárások átláthatóságának egyik garanciális eleme. A közzététel nem azonos a Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldéssel, vagy az EKR felületre történő feltöltéssel (amennyiben az adott dokumentum „beállítása” nem publikus), ezért minden esetben megkülönböztetett körültekintéssel kell eljárnia az ajánlatkérőnek a kérdéses dokumentum publikus minősítése érdekében.

Javaslom, hogy a közzététel szabályos megtörténtét az EKR publikus felületen szíveskedjenek ellenőrizni.