Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Tájékoztató a közbeszerzések 2007. évi alakulásáról

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2007. évben a következő statisztikai megállapításokat tehetjük a magyarországi közbeszerzések alakulásáról.

1. 2007-ben az ajánlatkérők összesen 3446 közbeszerzési eljárást folytattak le, ami a 2006. évi adatokkal összehasonlítva mintegy 30,5%-os visszaesést jelent.

A közbeszerzések összértékében ugyancsak csökkenés tapasztalható, de annak mértéke jóval kisebb, mint ami az eljárásszámok változásában megfigyelhető. A 2007. évi 1521,3 milliárd érték a 2006. évi 1685,8 milliárdhoz képest 10%-os csökkenést jelent.

Az eljárásszámban és összértékben megfigyelhető csökkenés eltérő mértéke egyúttal az egy közbeszerzési eljárásra jutó összeg emelkedését is jelenti (míg 2006-ban átlagosan 340,1 millió Ft felhasználására került sor eljárásonként, addig ez az összeg a tavalyi évben 441,5 millióra emelkedett).

A 2007-ben lefolytatott 3446 db eljárásra 37.737 ajánlat érkezett, így egy eljárásra átlagosan csaknem 11 ajánlat jutott.

A közölt számadatok nem tartalmazzák az egyszerű eljárásokat. Bár pontos adatokkal e téren– a törvényi szabályozásból következően – csak a kötelező statisztikai adatszolgáltatást követően, az év közepén rendelkezünk majd, az egyszerű eljárás keretein belül lefolytatott közbeszerzések összértékét- a csökkenő tendenciákat figyelembe véve-mintegy 200-250 Md Ft-ra becsüljük. Ez azt jelenti, hogy a 2007. évben a közbeszerzések összértéke 1750 Md Ft körül alakult.

A közbeszerzési eljárások 60,2 %-a a nemzeti rezsimben, 39,8%-a pedig a közösségi eljárás szabályainak megfelelően bonyolódott le. A közbeszerzések értékét tekintve viszont fordított a helyzet: Eu-s értékhatár felett a összbeszerzés 87,7%-át, míg nemzeti értékhatár felett 12,3%-át realizálták.

A közbeszerzések negyedéves alakulását vizsgálva a kialakult arányokat a következő táblázat mutatja be:

kép

Az adatok alapján megállapítható, hogy 2007. első 3 negyedévében rendre kevesebb közbeszerzés valósult meg, mint 2006. azonos időszakában (mind az eljárásszámot, mind az értéket tekintve megfigyelhető egy átlagosan 30%-os csökkenés). 2007. utolsó negyedévében viszont, az eljárásszámok 20%-os csökkenése mellett a beszerzések értéke 45%-kal meghaladta a 2006. évi teljesítést. Ezt a magas teljesítést lényegében egy nagyértékű ügylet, az M6-os és M60-as gyorsforgalmi út Szekszárd-Bóly, Bóly-Pécs közötti szakaszának 266 Md Ft-os értéke eredményezte.

2. Az alábbi táblázat a közbeszerzések eljárás típusok szerinti struktúráját szemlélteti eljárásszám és érték tekintetében:

kép

Az eljárástípusoknak az eljárásszám szerinti megoszlásában a nyílt eljárások csökkenő arányban ugyan, de 53%-kal továbbra is meghatározó szerepet játszanak. Az érték alapon végzett összehasonlításban ugyanakkor a tárgyalásos  eljárások súlya érzékelhetően megnőtt, s 61,1%-ot tesz ki, míg a nyílt eljárásoké 30,1%-ra csökkent. A változások mögött az építési beruházások arányának növekedése, és a közszolgáltatók beszerzései állnak, melyeknél a jogszabályok alapján lehetséges, közgazdasági megfontolásokból pedig célszerű a tárgyalásos eljárások alkalmazása.

3. A beszerzések tárgyát tekintve a tavalyi évben  az  építési  beruházások dominanciája érvényesült: míg részesedésük 4%-os növekedéssel az összértékből 51,5%-ot tett ki, addig a szolgáltatásoké 29,5%-ot, az árubeszerzéseké pedig 19,1%.-ot

4. Az ajánlatkérők szerint a közbeszerzések összértékéből a központi költségvetés 41,6%-kal, a közszolgáltatók 26,2%-kal, az önkormányzatok 20,5%-kal, a közjogi szervek 10,6%-kal, míg az egyéb kategóriába sorolt ajánlatkérők 1,1%-kal részesedtek.

A legtöbb eljárást lefolytató ajánlatkérők listáját a Főgáz Földgázelosztási Kft. vezeti 114 db eljárással, őket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (67 db eljárással) és a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység követi (56 db eljárással).

Az érték alapú megfigyelésben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium áll az első helyen 267,7 Md Ft-tal, megelőzve az Állami Autópálya Kezelő Zrt-t (107,8 Md Ft) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t (106,3 Md Ft).

5. A mikró-, kis- és középvállalkozások részesedése az eljárásszám alapján 4%-kal növekedett a tavalyi évhez képest: a meghirdetett pályázatok 71,2%-át nyerték meg, ami az összérték 34,2%-át jelenti (ez szinte teljesen megegyezik a 2006. évi adattal).

6. A külföldi székhelyű ajánlattevők 2007-ben összesen 77 pályázattal  a közbeszerzési eljárások 2,2%-át nyerték meg 89,6 milliárd Ft értékben, mellyel az eljárások összértékéből való részesedésük 6% alatt maradt, szemben a 2006. évi 19%-kal.

7. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárások száma 2007-ben 751  volt, szemben a 2006. évi 858-cal. A 2007. évben kezdeményezett 751 jogorvoslatból a régi Kbt. szerint 3, az új Kbt. szerint 748 eljárás – melyből a közösségi értékhatárt elérő: 322, nemzeti értékhatárt elértő: 178, és nemzeti értékhatár alatti: 93 indult, a közbeszerzési eljárás mellőzése miatt pedig 90 esetben került sor jogorvoslati eljárás kezdeményezésére.

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indításáról 2007-ben 1114 esetben tájékoztatták a Döntőbizottság Elnökét, szemben a 2006. évi 1267-el. A Döntőbizottság Elnöke a rendelkezésére bocsátott iratok alapján 109 esetben kezdeményezett hivatalból jogorvoslati eljárást.

Jogorvoslati eljárásokban a régi és az új Kbt. szerint az alábbi döntések születtek 2007-ben:

Jogsértés megállapítása: 227
Elutasítás: 318
Eljárás megszüntetése: 148
Folyamatban lévő ügy: 58

A Döntőbizottság 2007. évben kiadott határozataival kapcsolatban 2008. elejéig 122 esetben fordultak keresettel a Fővárosi Bírósághoz.