Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Tájékoztató a közbeszerzések 2006. évi alakulásáról

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2006. évben a következő statisztikai megállapításokat tehetjük a magyarországi közbeszerzések alakulásáról.

1. 2006-ban az ajánlatkérők 4 957 közbeszerzési eljárást folytattak le, ami a 2005. évi adatokat figyelembe véve jelentős, 31%-os növekedést jelent. A közbeszerzési eljárások 67 %-a a nemzeti rezsimben, 33 %-a pedig a közösségi eljárás szabályainak megfelelően bonyolódott le, a közbeszerzések értékét tekintve viszont fordított a helyzet.

A közölt számadat nem tartalmazza az egyszerű eljárásokat. Ezekkel az adatokkal – a törvényi szabályozásból következően – csak a kötelező statisztikai adatszolgáltatást követően, az év közepén rendelkezünk majd.

Az eljárások típusa szerinti megosztást az alábbi táblázat mutatja:

kép

Az eljárás típusok megoszlásában nem történt lényeges változás 2005. évhez képest, az ajánlatkérők által meghirdetett közbeszerzések  többsége a tavalyi évben is  a  nyílt eljárás keretein belül bonyolódott le.

2. A közbeszerzések összértéke – hasonlóan az eljárásszámokhoz- jelentős növekedést mutat, ugyanis a 2006. évi 1685,8 milliárd Ft érték a 2005-ös 1291,3 milliárddal szemben több, mint 30%-os bővülést jelent.

A közbeszerzési eljárások struktúrája az alábbiak szerint alakult:

kép

A közbeszerzések összértékét tekintve az egyes eljárási-típusok részaránya nem módosult jelentősebben 2005-höz képest.

A 2006. évi egyszerű eljárások összértéke kb. 300 Md. Ft-ra becsülhető. Ez azt jelenti, hogy 2006-ban közel 2000 Md. Ft összegű közbeszerzés bonyolódott le, ami a hazai GDP csaknem 9 %-át, illetve a tavalyra tervezett költségvetési kiadási főösszeg 14 %- át jelenti.

3, A közbeszerzések összértékéből az építési beruházások 47,4 %-kal, a szolgáltatások 28,5 %-kal, az árubeszerzések pedig 24,1 %-kal részesedtek. A megelőző évhez képest – mind az eljárások számát, mind a beszerzések értékét tekintve - növekedett az építési beruházások részaránya.

4. A közbeszerzések összértékéből a közszolgáltatók 35,9 %-kal, az önkormányzatok 31,9, a közjogi szervek 16,7, a központi költségvetési szervek 12,3 %-kal, míg az egyéb kategóriába sorolt ajánlatkérők 3,2 %-kal részesedtek.

5. A mikró-, kis- és középvállalkozások a 2005-ös évhez hasonlóan a tavalyi évben is az eljárások valamivel több mint 67 %-át nyerték meg 3342 pályázattal, a közbeszerzések összértékéből való részesedésük viszont 34%-ra csökkent a 2005-ös 41%-kal szemben annak ellenére, hogy az általuk elnyert beszerzések összege 50 Md. Ft-tal több, mint 2005-ben volt.

A Közbeszerzések Tanácsa az ajánlatkérőknek szóló ajánlás kiadásával, illetve az ajánlattevők részére készült részletes eljárási útmutató kidolgozásával igyekezett e vállalkozási csoport közbeszerzési piacra jutását elősegíteni.

6. A külföldi székhelyű ajánlattevők 2006-ban összesen 105 pályázattal a közbeszerzési eljárások 2%-át nyerték meg 320,4 milliárd Ft értékben, mellyel az eljárások összértékéből való részesedésük elérte a 19 %-ot. Ez a 2005-ös évhez képest 3,6 %-os növekedést jelent.

7. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárások száma 2006-ban 858 volt, szemben a 2005. évi 1091-el. A 2006. évben kezdeményezett 858 jogorvoslatból a régi Kbt. szerint 5, az új Kbt. szerint 853 eljárás – melyből a közösségi értékhatárt elérő: 339, nemzeti értékhatárt elértő: 261, és nemzeti értékhatár alatti: 110 indult, a közbeszerzési eljárás mellőzése miatt pedig 85 esetben került sor jogorvoslati eljárás kezdeményezésére.

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indításáról 2006-ban 1267 esetben tájékoztatták a Döntőbizottság Elnökét, szemben a 2005. évi 1220-al. A Döntőbizottság Elnöke a rendelkezésére bocsátott iratok alapján 120 esetben kezdeményezett hivatalból jogorvoslati eljárást.

Jogorvoslati eljárásokban a régi és az új Kbt. szerint az alábbi döntések születtek 2006- ban:

Jogsértés megállapítása: 292
Elutasítás: 293
Eljárás megszüntetése: 215
Folyamatban lévő ügy: 58

A Döntőbizottság 2006. évben kiadott határozataival kapcsolatban 2007. elejéig 178 esetben fordultak keresettel a Fővárosi Bírósághoz.