Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Tájékoztatás a közbeszerzések 2007. első félévi alakulásáról

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2007. év első félévében a következő statisztikai megállapításokat tehetjük a magyarországi közbeszerzések alakulásáról.

1. 2007. első félévében az ajánlatkérők 1630 közbeszerzési eljárást bonyolítottak le, ami a 2006. év azonos időszakában lefolytatott 2554 eljáráshoz képest mintegy 36%-os csökkenést jelent. Ezen belül az EU-s értékhatár feletti beszerzések száma 663 (40,7 %), míg a nemzeti értékhatárokat meghaladóké 967 (59,3 %). Az eljárások típusa szerinti részletezést az alábbi táblázat mutatja.

kép

A statisztikai adatok nem tartalmazzák az egyszerű közbeszerzési eljárás számait, ugyanis ezek alakulásáról csak a tárgyévet követő év III. negyedévében rendelkezünk pontos adatokkal, miután az ajánlatkérők eleget tesznek a törvényi szabályozásból eredő éves statisztikai adatszolgáltatásuknak.

2. A közbeszerzések összértéke 2007. első félévében 622,5 Md forint körül alakult, ami a 2006. év azonos időszakában mért 839,6 Md forint összeghez képest ugyancsak csökkenést mutat, melynek mértéke ugyanakkor alacsonyabb (26%) az eljárások számában kimutatható visszaesésnél. A közbeszerzések összértékének döntő hányada (85,9%-a) az eljárások számának mintegy 40%-át kitevő EU-s értékhatár feletti körben realizálódott, míg az eljárások 60%-át jelentő nemzeti értékhatár szerinti beszerzésekre az összértéknek csak 14,1%-a jutott. Az alábbi táblázat az egyes eljárástípusok szerint szemlélteti a közbeszerzések összértékét a vizsgált időszakban (az értékek Md Ft-ban).

kép

A közbeszerzések értékének 2007. I. félévi szintje csak a kiemelkedően magas 2006. évi bázishoz viszonyítva mutat visszaesést, amikor is jelentős értékű, egyszeri, nagy ügyletekre került sor (pl. metróépítés, MÁV elővárosi motorvonat tender, Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep). A megelőző évek első féléves adataihoz (2004.-549,6 Md Ft, 2005.-540,1 Md Ft) képest viszont már növekedés regisztrálható.

3. A közbeszerzések tárgyát tekintve elmondható, hogy egyedül a szolgáltatási tárgyú megrendelések értéke növekedett; így részesedésük az összértéken belül meghaladta a 40%-ot. Ugyanakkor a tavalyi év azonos időszakához képest jelentős mértékben csökkent az építési beruházások és árubeszerzések értéke, ezáltal részesedésük 35 % illetve 25 % körül alakult.

4. A közbeszerzések ajánlatkérői kategóriák szerinti megoszlásában a központi költségvetési szervek beszerzései 40%-os részesedéssel állnak az első helyen, míg a helyi önkormányzatok 22,8 %-kal, a közszolgáltatók 21,2 %-kal, a közjogi szervek 16%-kal részesednek.

5. A kis-és középvállalkozások szereplésével kapcsolatban kiemelendő, hogy az egész közbeszerzési piacot meghatározó csökkenő tendencián belül pozíciójuk javult a tavalyi év első hat hónapjához viszonyítva. Részesedésük - mind az eljárások számát, mind az értéket tekintve – valamelyest növekedett, ami 65,7 %- os, illetve 33,4 %-os arányt eredményezett számukra a megfigyelt körben.

Ezek a statisztikai adatok – mint jeleztük – nem tartalmazzák az egyszerű eljárásokat, amelyekben a kis- és középvállalkozások hagyományosan döntő részt képviselnek. Emellett figyelembe veendő az a statisztikailag nem számszerűsíthető tény is, hogy a közbeszerzési eljárások alapján létrejött szerződések teljesítésében a kis- és középvállalkozások rendszeresen alvállalkozóként is részt vesznek.

6. A külföldi székhelyű vállalkozások 2007. I. félévében a közbeszerzési eljárások mintegy 2,02%-át nyerték el, ami nagyjából megfelel a tavalyi év adatainak, a beszerzések összegéből való részesedésük viszont 24,5 %-ról 3 %-ra csökkent.

7. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárások száma 2007. I. félévében 326 volt, szemben a 2006. I. félévi 446-al.

2007. első hat hónapjában a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások indítása kapcsán 538 esetben tájékoztatták a Döntőbizottság Elnökét, aki 41 esetben indított hivatalból jogorvoslati eljárást.

kép

Jogorvoslati eljárások megoszlása értékhatár szerint.

kép

Folyamatban lévő ügy: 50

A Döntőbizottság 2007. I. félévében kiadott határozataival kapcsolatban 59 esetben fordultak keresettel a Fővárosi Bírósághoz (2006. azonos időszakában 73 esetben).

Budapest, 2007. július 12.