Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság alelnökének tájékoztatója a közbeszerzések és jogorvoslatok 2014. évi alakulásáról

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2014. évében a következő statisztikai megállapításokat tehetjük a magyarországi közbeszerzések alakulásáról.

1. A 2014. évben az ajánlatkérők összesen 14 197 eredményes eljárást folytattak le, amely 19,4%-os növekedést jelent a 2013. évben regisztráltakhoz képest.

Az értéket tekintve ugyanakkor csökkenés tapasztalható, a 2 135,9 Mrd Ft-os összérték 10,8%-kal marad el a korábbi évben mért 2 394,3 Mrd Ft-tól.

2. Míg a részben Európai uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzések aránya a darabszámot tekintve a korábbi évhez hasonlóan alakult, az értéket figyelembe véve 11,9%-os visszaesés tapasztalható.

kép

3. A beszerzés tárgyát tekintve a 2014. évben – mind az eljárások számát, mind azok értékét figyelembe véve – az építési beruházások szerepeltek az első helyen.

kép

kép

4. A korábbi évekhez hasonlóan a regionális/helyi szintű ajánlatkérők folytatták le a legtöbb eljárást (45,8%) és az értéket tekintve is ők bizonyultak a legnagyobb közbeszerzők nek is; az általuk lefolytatott eljárások értéke a teljes magyar közbeszerzési piac 27,9%-át jelentette.

5. A mikro-, kis és középvállalkozások az eljárások 84,0%-át nyerték el, ami lényegében megegyezik a korábbi év azonos időszakának arányával (83,8%). Az értéket tekintve ugyanakkor a kkv-k teljesítményének számottevő javulásáról beszélhetünk: az eljárások összértékéből való részesedésük a 2013. évi 27,5 %-ról 40,7%-ra nőtt.

6. A közösségi értékhatárok felett – az előző évhez hasonlóan– a nyílt volt a leggyakrabban alkalmazott eljárástípus (71,1%), és ezzel realizálták az összérték döntő többségét is (58,8%).

A nemzeti eljárásrendben a legnépszerűbb típusnak a Kbt. 122/A. § szerinti eljárás bizonyult (55,9%), az összértékből ugyanakkor a nyílt eljárások részesedtek a legnagyobb mértékben (41,8%).

7. Az alábbi táblázat az ún. zöld és szociális szempontokat tartalmazó eljárások adatait mutatja be a nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzéseket figyelembe véve (a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű eljárásokról - a hirdetményminták sajátosságai miatt - nem állnak rendelkezésre ezen adatok):

kép

8. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtt a 2014. évben 14 197 db eredményes eljárásra vetítve 986 jogorvoslati eljárás indult, melyekben – tekintettel arra, hogy egy jogorvoslati eljárást lezáró határozatban több döntés is lehet – 1071 döntés született . 2013. évben a 11.889 db eredményes eljárásra vetített jogorvoslati ügyek száma 572 volt.

Az előző évi jogorvoslati eljárásokhoz képest a hivatalbóli kezdeményezők lényegesen magasabb arányban kezdeményeztek hivatalból jogorvoslati eljárást a Döntőbizottság előtt.

A 2014. évben az érdemben elbírált jogorvoslati ügyekben a Döntőbizottság a következő döntéseket hozta:

- Jogsértés megállapítása:                       392

- Elutasítás:                                            200

- Eljárás megszüntetése:                         440

- Jogsértés hiányának megállapítása:        37

- Felfüggesztés:                                        2

A Döntőbizottság 2014. évben kiadott határozataival és végzéseivel kapcsolatban 2015. március 9. napjáig 446 esetben fordultak keresettel és külön jogorvoslati kérelemmel az ügyfelek a bírósághoz.

A bontást és az összehasonlító adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

kép

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indításáról 2014-ben 965 esetben tájékoztatták az ajánlatkérők a Döntőbizottság Elnökét , szemben a 2013. évi 929-el. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma enyhén növekvő tendenciát mutat.