Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság alelnökének tájékoztatója a közbeszerzések 2012. évi alakulásáról

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2012. év első félévében a következő statisztikai megállapításokat tehetjük a magyarországi közbeszerzések alakulásáról.

1. A 2012. évben összesen 8.451 db eredményes eljárás lefolytatására került sor, mely az előző évhez viszonyítva 22,6 %-os csökkenést jelent. Az összértéket tekintve a 2012. évben realizált 1333,5 Mrd Ft 8,5%-kal marad el a 2011. év statisztikai értékétől.

kép

A korábbi évek tendenciáját megszakítva az egy közbeszerzési eljárásra jutó összeg tekintetében 18,2%-os növekedés figyelhető meg, így a 2012-es évben eljárásonként átlagosan 157,8 millió Ft felhasználásáról döntöttek az ajánlatkérők.

Az eredményesen lefolytatott eljárások számának és értékének eljárásrendek közötti megoszlása az előző évekhez hasonlóan alakult: az eljárások 78,4%-át a nemzeti rezsim keretein belül folytatták le, míg az összérték 77%-át a közösségi értékhatárok felett realizálták.

2. Európai uniós források felhasználására az eljárások számát tekintve azok 43,2%-ában került sor, amely a korábbi évek felhasználásával közel azonos. A közösségi finanszírozáshoz kapcsolódó közbeszerzések értékét figyelembe véve ugyanakkor megközelítőleg 10%-os növekedésről beszélhetünk, amely által ezen eljárások összértéken belüli részesedése 54% körül alakult.

3. A közbeszerzések eljárástípusok szerinti megoszlását vizsgálva a közösségi rezsim tekintetében számottevő változás nem figyelhető meg. A legtöbb közbeszerzési pályázatot (67,9%) tárgyévben is nyílt eljárással folytatták le, a második legnépszerűbb típus pedig a tárgyalásos volt (28,3%). A beszerzések összértékét tekintve is a nyílt eljárás maradt a listavezető 65,6%-os részesedéssel, szemben a tárgyalásos eljárások 28,2%-os arányával.

Az új Kbt. a nemzeti eljárásrendben gyökeres változások at hozott a lefolytatható eljárás-típusok tekintetében. A korábbi egyszerű eljárások alkalmazhatósága megszűnt. Az ajánlatkérők a közösségi értékhatárok alatt vagy a meghatározott szabályok adta kereteken belül ún. szabadon kialakított eljárást folytathatnak le, vagy – bizonyos mértékű eltérésekkel – az EU-s rezsim eljárástípusait használhatják.

Az ajánlatkérők közbeszerzéseiket legtöbb esetben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárással valósították meg (54,4%).  Fontos hangsúlyozni a típus kkv-kat támogató jellegét : legalább 3 ajánlattevőt fel kell hívni ajánlattételre az eljárás során, melyek kizárólag kkv-k lehetnek.

A tavalyi év statisztikáiban nagy arányban megjelentek a 2011-ben indított, de már a 2012. évben befejezett, az új Kbt. hatálybalépésével megszűnt egyszerű eljárások, melyek részesedése mind az eljárások számából, mind azok értékéből 30 % felett alakult.

Az eljárástípusok részletes adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák:

kép

kép

4. A beszerzések tárgyát tekintve a 2012. évben szolgáltatás-megrendelésre irányuló közbeszerzéseket folytattak le a legtöbb esetben az ajánlatkérők (39,8%), megelőzve ezzel a korábbi években listavezető építési beruházásokat. A beszerzések összértékét tekintve ugyanakkor – a korábbi évek csökkenő tendenciáját megszakítva – az építési beruházások erősödése figyelhető meg: közel 57 Mrd Ft-os növekedéssel értékbeli részesedésük 55% fölé emelkedett a 2011. évi 46,7%-ról.

kép

4. A közbeszerzések ajánlatkérői kategóriák szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 2012. évben is az önkormányzatok és intézményeik folytatták le a legtöbb eljárást (45,6%). Az összértékből való részesedésük tekintetében is megőrizték vezető pozíciójukat, amely 29,7% volt.

kép

kép

5. A mikró-, kis és középvállalkozások az eljárások 79,2%-át nyerték el, az összértékből való részesedésük pedig 34,5% körül alakult. Az elnyert értéket tekintve a kkv-k a szolgáltatás-megrendelés tárgyú közbeszerzésekben a legsikeresebbek, melyek esetében részesedésük 47,4%.

6. A legújabb hirdetményminta rendelet mellékleteként megjelent tájékoztató az eljárás eredményéről c. hirdetményi sablon a Hatóság javaslatára kiegészült a környezetvédelmi és szociális szempontokat tartalmazó közbeszerzések re vonatkozó adatmezőkkel, melyeket az ajánlatkérőknek már az új Kbt. alapján megkezdett közbeszerzéseik esetében kell kitölteni.

Az alábbi táblázat az ún. zöld és szociális szempontokat tartalmazó, közzétett eljárások adatait mutatja be a nemzeti eljárásrendben, az új jogszabályi előírások szerint lefolytatott közbeszerzéseket figyelembe véve:

kép