Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A közbeszerzések alakulása a 2015. évben

2015-ben a harmadik legmagasabb összeget rögzíthetjük a közbeszerzések magyarországi történetében.

1.1. Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2015. évben az ajánlatkérők 14 127 eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le, amely mindössze 0,5%-kal marad el a 2014. évben regisztráltaktól.

Az értéket tekintve ugyanakkor csökkenés tapasztalható, az 1 931,6 Mrd Ft-os közbeszerzési összérték 9,6%-kal marad el a korábbi évben mért 2 135,9 Mrd Ft-tól. Ugyanakkor a 2015. évi összérték – a csökkenés ellenére is – a harmadik legmagasabb összeg a közbeszerzések magyarországi történetében.

Az alábbi diagram a közbeszerzések számának és összértékének trendjét szemlélteti az elmúlt 12 évben 2004-től kezdődően.

kép

A közbeszerzések GDP százalékában kifejezett arányának évenkénti változását az alábbi grafikonon mutatjuk be (az értékek folyó áron kerültek figyelembe vételre):

kép

1.2. A részben Európai uniós forrásokból finanszírozott eljárások súlya – mind az eljárások számát, mind azok értékét tekintve – visszaesett:

kép

Az EU-s támogatással megvalósult eljárások arányainak csökkenésében nyilvánvalóan szerepet játszhatott a 2007-2013. uniós költségvetési ciklus pályázatainak kifutása.

A részben Uniós finanszírozású eljárások értékének legnagyobb részét (51,7%) építési beruházások megvalósítására fordították az ajánlatkérők.

1.3. A közbeszerzések fő tárgyát vizsgálva megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárások lényegében egyenlő arányban oszlottak meg a darabszám tekintetében (a koncessziók kivételével).

kép

A legnagyobb realizált összérték a korábban is listavezető építési beruházások esetében figyelhető meg:

kép

1.4. A korábbi évekhez hasonlóan a regionális/helyi szintű ajánlatkérők folytatták le a legtöbb eljárást (41,8%). Így nem véletlen, hogy a Közbeszerzési Hatóság az első stratégiai együttműködési megállapodást az összes önkormányzati szövetséget képviselő Megyei Jogú Városok Szövetségével kötötte meg.

kép

kép

Az értéket tekintve 2015. évben a közszolgáltatók domináltak 30,8%-os részesedéssel.

kép

A közbeszerzések ajánlatkérői kategóriák szerinti megoszlásának részletes adatait a melléklet 1. sz. táblázata tartalmazza.

1.5. A mikro-, kis és középvállalkozások az eljárások 83,6%-át nyerték el 2015-ben, ami lényegében megegyezik a korábbi évi aránnyal (84,0%). Az értéket tekintve ugyanakkor a kkv-k teljesítményének számottevő javulásáról beszélhetünk: az eljárások összértékéből való részesedésük a 2014. évi 40,7 %-ról 51,3%-ra nőtt.

kép

Az alábbi diagram jól szemlélteti, hogy a kkv-k által az érték esetében tavaly elért arány 12 év óta nem látott kimagasló javulását:

kép

1.6. A közösségi értékhatárok felett – az előző évhez hasonlóan– a nyílt volt a leggyakrabban alkalmazott eljárástípus (64,1%), és ezzel realizálták az összérték döntő többségét is (52,5%).

A nemzeti eljárásrendben a Kbt. 122/A. § szerinti eljárástípus dominált mind a darabszámot (62,7%), mind az értéket tekintve (38,1%).

Az eljárástípusok részletes adatait a melléklet 2. sz. táblázata tartalmazza.

1.7. Az alábbi táblázat az ún. zöld és szociális szempontokat tartalmazó eljárások adatait mutatja be a nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzéseket figyelembe véve (a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű eljárásokról nem állnak rendelkezésre ilyen típusú adatok, ugyanis a közösségi hirdetményminták nagy hibája, hogy azokban nincs lehetőség feltüntetni ezen szempontokat). A szociális megfontolások közbeszerzésekben történő alkalmazása a korábbi évekhez hasonlóan 1 % körül alakult az EU-s értékhatárok alatt a gyakoriságot tekintve.

kép

A zöld eljárások legfontosabb adatait az utóbbi négy év tekintetében az alábbi diagram szemléleti:

kép

kép

kép

1.8. Az eredményes közbeszerzési eljárások döntő többségét (85,8%-át) kizárólag a legalacsonyabb árat figyelembe véve ítélték oda:

kép

(Az eljárások 0,1%-a esetében nem került feltüntetésre az értékelési szempont).

1.9. A magyar közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzet re jellemző adat, hogy 2015-ben az egy eredményes eljárásrészre jutó ajánlatok átlagos száma 2,9 volt, ami kismértékű javulást jelent a 2014. évi 2,5-ös átlaghoz képest.

1.10. A közbeszerzéseket az ajánlatkérők címe szerint vizsgálva megállapítható, hogy a közbeszerzések 56,6%-a Budapesten került realizálásra.

Az egyes megyékben a közbeszerzések során elköltött összegeket az alábbi diagram tartalmazza:

kép