Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 33. §-a szerinti közbeszerzési terv tartalmáról

KÉ 2013. évi 111. szám, 2013. szeptember 20.

A Közbeszerzési Hatóság az alábbiakban nyújt tájékoztatást az ajánlatkérők által elkészítendő és közzéteendő közbeszerzési terv tartalmát illetően.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. §-ának (1) bekezdése értelmében a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott ajánlatkérők – kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

A Kbt. 31. § (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban. Amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges, az ajánlatkérő a szóban forgó közzétételi kötelezettségének a saját vagy fenntartója honlapján tehet eleget.

Fontos, hogy az ajánlatkérők a Közbeszerzési Adatbázisban kizárólag a Központi Bejelentkezési rendszerben (KBEJ) történő regisztrálást követően tehetnek közzé adatokat, dokumentumokat. A KBEJ rendszerben a Közbeszerzési Hatóság honlapján ( www.kozbeszerzes.hu ) regisztrálhatnak az ajánlatkérők, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott szervezetek, személyek.

A közbeszerzési terv közzétételét illetően a Kbt., illetve a végrehajtási rendeletei nem írják elő mintadokumentum alkalmazását, illetve a közbeszerzési tervben szerepeltetendő, illetőleg szerepeltethető információk, adatok körét nem határozza meg a törvény.

Jogszabályi előírás hiányában a Közbeszerzési Hatóság az alábbi táblázatban szereplő információk feltüntetését elegendőnek és megfelelőnek tartja. A Közbeszerzési Hatóság felhívja ugyanakkor az ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a következőkben megjelölt adatokon túl ajánlatkérők további információkat is ismertethetnek az adott évre tervezett közbeszerzéseikkel kapcsolatban. Hangsúlyozandó továbbá, hogy a Közbeszerzési Hatóság által az alábbiakban rendelkezésre bocsátott közbeszerzési terv-minta alkalmazása nem kötelező.

……………………. (ajánlatkérő neve) 201.. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása