Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység TEÁOR’08, TESZOR’08 és ÖVTJ’12 szerinti besorolásáról

KÉ 2012. évi 26. szám, 2012. február 29.

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Érdekeltek figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység statisztikai besorolásának kérdésével összefüggésben megkereséssel fordult a Központi Statisztikai Hivatalhoz (a továbbiakban: KSH). A KSH hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység besorolásával összefüggésben adott válaszát az alábbiakban adjuk közre.

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézmény tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a vonatkozó szabályokat. A Rendelet 1. §-ában rögzítésre kerül, hogy a tanácsadó a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő, a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítja. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenysége (az ajánlati felhívás és a dokumentáció elkészítése, stb.) összetett jogi, mérnöki és gazdasági tanácsadást jelenthet.

A tanácsadói tevékenység tekintetében a TEÁOR és TESZOR szerinti besorolás mellett a 2012. január 2-án hatályba lépett, az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet szerinti besorolás bírhat jelentőséggel, mely a korábban Szakmakód jegyzékként ismert osztályozást váltotta fel.

A KSH tájékoztatás értelmében a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység statisztikai besorolása a következő.

TEÁOR’08: kód: 7490

megnevezés: M.n.s. Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

TESZOR’08: kód: 749019

megnevezés: Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás

ÖVTJ’12: kód: 749050

megnevezés: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó