Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzéséről

KÉ 2016. évi 26. szám, 2016. március 2.

A Közbeszerzési Hatóság az alábbiakban nyújt tájékoztatást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 103. §-ának és 115. §-a (5) bekezdésének alkalmazását illetően.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásáról történő, a Kbt. 103. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettség kapcsán a Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság korábbi gyakorlatával egyezően a Közbeszerzési Hatóság a tájékoztatási kötelezettséget szigorúan kezeli .

Az ajánlatkérőnek a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításakor be kell nyújtania a Közbeszerzési Hatósághoz az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről, a beszerzés becsült értékéről, a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást .

Az ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettsége egy esetben nem áll fenn : amennyiben a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján folytat le hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. Eszerint, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettsége nem áll fenn a Közbeszerzési Hatóság irányába . Számos esetben az ajánlatkérők akkor is megküldik az ajánlattételi felhívást és a tájékoztatást, amikor nem állt fenn erre vonatkozó törvényi kötelezettség. Ebben az esetben is érvényesíti a Közbeszerzési Hatóság a törvényességi ellenőrzési jogkörét, mint a többi hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében.

Amennyiben az ajánlatkérő úgy dönt, hogy a Kbt. 115. § (5) bekezdésében foglaltak ellenére mégis tájékoztatja a Közbeszerzési Hatóságot az eljárás megindításáról, a Hatóság ekkor is elvégzi a megküldött iratok vizsgálatát, és amennyiben szükséges, hiánypótlási felhívást küld, továbbá a Kbt. 189. § (1) bekezdésében foglaltak fennállása esetén kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított eljárását.